Tutkimus - 29.04.2019 klo 14.00

PAMin suhdannebarometri: Työttömyys pelottaa kiinteistöpalvelualan työntekijöitä aikaisempaa enemmän

Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuoreimman suhdannebarometrin mukaan matkailu- ja ravintola-alan kasvu jatkuu. Sen sijaan vastaajien usko kiinteistöpalvelualan työmarkkinoihin on yllättävän heikkoa.

Kaiken kaikkiaan palvelualojen työntekijät kokevat työpaikkansa suhteellisen turvatuiksi. Noin puolet (49,7 %) kaikista vastaajista kertoo, ettei koe lainkaan työttömyyden uhkaa. Osuus on käytännössä sama kuin PAMin edellisessä suhdannekyselyssä. Työantajayritysten myynnin kasvu taittuu kuitenkin yhä. Kaikista vastaajista 36,8 prosenttia kertoo myynnin kasvaneen vuodentakaisesta, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 41,2 prosenttia.

Usko kiinteistöpalvelualan työmarkkinoihin horjuu

Kiinteistöpalvelualan osalta suhdannebarometrin tulokset ovat monitulkintaisia. Työnantajan myynnin katsoo viime vuoden vastaavan ajankohtaan nähden kehittyneen vain neljäsosa (25,0 %), kun edellisessä suhdannebarometrissa tämä osuus oli 37,5 prosenttia.

Lisäksi niiden vastaajien osuus, jotka eivät tunne lainkaan työttömyyden uhkaa on romahtanut 60,4 prosentista 36,1 prosenttiin, ja uuden työpaikan uskoo löytävänsä kuukauden sisällä vain 11,1 prosenttia vastanneista, kun vielä kolme kuukautta sitten siihen uskoi jopa neljäsosa (25,5 %).

”Tällainen romahdus alan työmarkkinatilannetta kuvaavissa vastauksissa on yllättävä etenkin, kun työnantajien edustajat ovat kertoneet EK:n suhdannebarometrissa kasvun suurimmaksi pullonkaulaksi juuri osaavan työvoiman saatavuuden”, PAMin ekonomisti Olli Toivanen pohtii.

Yhä useampi kiinteistöpalvelualan työntekijä katsoo kuitenkin taloustilanteensa parantuneen edellisen kolmen kuukauden aikana. Osuus on noussut edellisen kyselyn 4,2 prosentista 16,7 prosenttiin. Lisäksi niiden osuus, jotka eivät tunne lainkaan taloushuolia, oli kasvanut merkittävästi 27,8 prosenttiin vastaajista.

Matkailu- ja ravintola-alan kasvu laajempaa kuin koskaan

Matkailu- ja ravintola-alalla yli puolet (52,0 %) vastaajista kertoo työnantajansa myynnin kasvaneen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Osuus on korkein suhdannebarometrin liki viisivuotisen historian aikana.

”Vastaajien näkemys suhdannetilanteesta on pääasiassa linjassa MaRa:n alkuvuoden ennusteen kanssa. Majoituspuolen huikeat kasvuluvut ovat ohi, mutta tasainen kasvuvauhti vaikuttaa jatkuvan pienen notkahduksen jälkeen”, kertoo Toivanen.

Alan vastaajista 58,0 prosenttia ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa, ja kaksi kolmesta vastaajasta (66,0 %) arvioi löytävänsä uuden työpaikan kolmen kuukauden sisällä, mikäli jäisi nyt työttömäksi.

Tilanne työmarkkinoilla ei kuitenkaan lisää matkailu- ja ravintola-alan työntekijöiden uskoa oman taloustilanteen paranemiseen. Vastaajista 28,0 prosenttia uskoo taloudellisen tilanteensa heikkenevän tulevan vuoden aikana ja 60,0 prosenttia arvioi sen pysyvän ennallaan.

”Alan avoimien työpaikkojen määrä on jatkanut kasvuaan edellisiin vuosiin verrattuna. Etenkin näin kesän kynnyksellä suuri osa tarjolla olevista paikoista on kuitenkin määräaikaisia”, Toivanen huomauttaa.

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 3.−22.4.2019. Kyselyyn vastasi 298 PAMin jäsentä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

Tietoa aiemmista barometreista täältä.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle