Sosiaalipolitiikka - 21.08.2019 klo 12.00

PAMin suhdannebarometri: Yhä useampi palvelualoilla työskentelevä joutuu turvautumaan asumistukeen ja soviteltuun työttömyystukeen

Useampi kuin joka kymmenes Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuoreimpaan suhdannebarometriin vastanneista vastaanotti asumistukea ja lähes joka kymmenes soviteltua työttömyystukea huhti−kesäkuussa.

 

Vastaajilta tiedusteltiin suhdannebarometrissa nyt kolmatta kertaa toissijaisia tulonlähteitä. Ennätysmäärä vastaajia mahdollisti vastausten alueellisen tarkastelun sekä esimiesten vastausten erottelun matkailu- ja ravintola- sekä kaupan alalla. Soviteltua työttömyystukea vastaanotti tuoreimman suhdannebarometrin mukaan huhti−kesäkuussa 9,6 prosenttia palvelualojen työntekijöistä, kun vielä alkuvuoden kyselyssä osuus jäi 3,4 prosenttiin. Osuus on kasvanut erityisesti matkailu- ja ravintola- sekä kiinteistöpalvelualalla, joiden vastaajista yli 10 prosenttia oli sovitellulla työttömyystuella edellisen kolmen kuukauden aikana.

Yllättävänä havaintona asumistukea vastaanotti Uudellamaalla (8,3 %) selkeästi koko maan keskiarvoa (10,9 %) pienempi osuus vastaajista. Palvelualan työntekijät joutuivatkin turvautumaan asumistukeen useimmin Kanta-Hämeessä (20,5 %) ja Päijät-Hämeessä (19,2 %).

”On hyvä muistaa, ettei korkeista asuinkustannuksesta kärsitä vain pääkaupunkiseudulla. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute on muodostunut ongelmaksi myös pienemmissä keskuksissa ympäri Suomea”, huomauttaa PAMin ekonomisti Olli Toivanen.

Palvelualojen työllisyystilanne koetaan vahvaksi

Peräti 53,1 prosenttia vastaajista ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa, ja vain 11,7 prosenttia kertoo sen lisääntyneen viimeisen 3 kuukauden aikana. Kaupan alan vastaajista 57,1 prosenttia vastaajista ei koe työttömyyden uhkaa. Tämä on suurempi osuus kuin kertaakaan aiemmissa suhdannebarometreissa.

Arviot oman taloudellisen tilanteen kehityksestä ovat yhtä lailla hieman optimistisempia kuin edellisissä kyselyissä. Kehitys on myönteistä erityisesti matkailu- ja ravintola-alalla, jonka vastaajista 20,1 arvioi taloudellisen tilanteensa paranevan tulevan vuoden aikana, kun viidessä edellisessä kyselyssä osuus on jäänyt alle 15 prosentin.

Suhdanteen kääntyminen näkyy kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusaloilla

Kiinteistöpalvelualalla niiden vastaajien osuus, jotka kertovat työnantajansa talouden olevan parempi verrattuna kolmen kuukauden takaiseen, romahti edellisen kyselyn 22,2 prosentista 11,6 prosenttiin. Peräti kahdeksan kymmenestä vastaajasta (79,5 %) kertookin työnantajansa taloustilanteen pysyneen ennallaan.

Sama kehitys näkyy myös turvallisuusalalla, jolla aiempien kyselyiden pienehkö otos vaikeuttaa kuitenkin tietojen vertailukelpoisuutta. Vain 20,6 prosenttia alan vastaajista kertoo työnantajan taloustilanteen kohentuneen, kun vielä edellisessä kyselyssä osuus oli 41,7 prosenttia. Toisaalta vain 3,2 prosenttia kertoo työnantajan taloustilanteen heikentyneen.

”Suhdannehuipun kääntyminen näkyy nyt selkeästi näiden alojen vastaajien arvioissa. Hallinto- ja tukipalveluiden kasvu on ollut voimakasta, mutta sen ei enää odoteta jatkuvan entisen kaltaisena”, Toivanen kertoo.

Esimiesten vastaukset poikkeavat keskiarvosta

Matkailu- ja ravintola-alalla esimiehinä työskentelevät olivat selvästi keskiarvoa optimistisempia työnantajan tulevaisuudennäkymistä. Peräti 39,3 prosenttia alan esimiehistä arvioi työnantajan taloudellisen tilanteen paranevan tulevan vuoden aikana, ja vain 10,7 prosenttia uskoo sen heikkenevän.

”Matkailu- ja ravintola-alan mainio tilanne näkyy myös palvelualojen liikevaihtokuvaajissa. Toteutunut kasvu lisää uskoa myös tulevaan kehitykseen”, Toivanen toteaa.

Kaupan alan esimiehet arvioivat puolestaan keskimääräistä todennäköisemmin työnantajan taloustilanteen säilyvän entisellään. Esimiehistä 60,6 prosenttia arvioi, ettei työnantajan taloustilanne muutu tulevan 12 kuukauden aikana, toimialan keskiarvon ollessa 51,5 prosenttia.

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 1.7.−5.8.2019. Kyselyyn vastasi 1150 PAMin jäsentä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.


Tietoa aiemmista barometreista täältä.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.