Liittokokous - 16.07.2019 klo 08.32

PAMin tavoiteohjelma: Mikä on sosiaalisen vastuun merkitys yrityksen menestyksessä?

Kuva: Gettyimages

Kesäkuun liittokokouksessa päätettiin tavoiteohjelmasta, joka koostuu kuudesta teemasta. Kolmas teema käsittelee sitä, mistä syntyy aito sosiaalinen vastuu ja miten yritykset voisivat siitä hyötyä.

Yritysten vastuuseen liittyvällä keskustelulla on pitkä historia ja siihen liittyvät käsitteet, mittaristot ja standardit ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Julkisuudessa puhutaan usein taloudelliseen vastuuseen liittyvästä kannattavuudesta ja kilpailukyvystä sekä ekologisesta vastuusta, johon kuuluvat muun muassa luonnonvarojen kestävä käyttö ja materiaalien kierrätys. Sen sijaan sosiaalinen vastuu on jäänyt muita pienemmälle huomiolle yritysten vastuusta käytävässä keskustelussa.

"Sosiaalinen vastuu koskettaa kuitenkin myös Suomessa toimivia yrityksiä. Vastuullisesti toimivat yritykset eivät pyri saavuttamaan tuottoa hinnalla millä hyvänsä, vaan ne ottavat toiminnassaan huomioon sen, miten toimet vaikuttavat työntekijöihin, asiakkaisiin, sidosryhmiin ja yhteiskuntaan. Vastuullisesti toimivat yritykset noudattavat sovittuja pelisääntöjä ja edistävät reilua kilpailua, eivätkä hae kilpailuetua esimerkiksi maksamalla liian pientä palkkaa tai kiertämällä veroja", toteaa PAMin elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo.

Työntekijöille työnantajan vastuullisuus näkyy muun muassa oikeudenmukaisena ja kannustavana palkkana, koulutusmahdollisuuksina sekä muina vapaaehtoisina toimenpiteinä, jotka ylittävät lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista tulevat vaatimukset.

Monet Suomessa toimivat yritykset hyödyntävät jo toiminnassaan yhteiskuntavastuun kansainvälisiä mittareita ja standardeja, jotka eivät kuitenkaan kerro riittävästä vastuullisuudesta. Vastuulliseksi itseään mainostavien yritysten joukossa on myös niitä, jotka ainoastaan noudattavat lakeja – eivät siis ylitä niitä. Siksi olisi tärkeää huolehtia, ettei ympäristöasioissa tuttu viherpesu siirry sosiaalista vastuuta käsittelevään keskusteluun ja anna vääriä mielikuvia yritysten vastuullisesta toiminnasta.

"Sosiaalinen vastuu tarkoittaa myös sitä, että yritys huolehtii koko tuotantoketjun oikeudenmukaisuudesta. Kansainvälistymisen myötä tuotantoketjuista on tullut yhä pidempiä ja alihankintojen sekä monikansallisten yritysten määrä on kasvanut Suomessa. Näiden muutosten myötä ihmisten on yhä vaikeampaa saada tietoa siitä, minkälaisissa olosuhteissa, millaisella palkalla ja millaisilla työehdoilla tuotteet ja palvelut on tuotettu", toteaa PAMin lakimies Suvi Vilches.

”Yrityksen kilpailuetu syntyy tulevaisuudessa parantamalla palvelua ja kehittämällä uutta. Aina on kuitenkin huolehdittava, että asiakkaille tuotettavien tuotteiden ja palveluiden taustalta löytyvät reilut, oikeudenmukaiset ja ihmisoikeuksia kunnioittavat toimintatavat”, tavoiteohjelma linjaa.

Tutustu PAMin tavoiteohjelmaan vuosille 2020-2024.

Tavoiteohjelman viisi muuta teemaa ovat paras palvelu syntyy ihmisistä, uudistuva sopimusjärjestelmä, sivistyksellisen pohjan ja jatkuvan oppimisen kehittäminen, inhimillinen yhteiskuntamalli sekä moninaistuva jäsenistö ja kehittyvä edunvalvontajärjestö.

PAMin tavoitteena on

  • että Euroopan Unionissa ja Suomessa toimivat yritykset ymmärtävät, että kannattava ja kestävä liiketoiminta perustuu sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan. Näissä yrityksissä yhteistoiminnan toimintaedellytyksiä parannetaan, jotta pystytään edistämään sosiaalisen vastuun toteutumista.
  • että Suomessa yritysten vastuullisuuteen liittyvä brändäys perustuu faktoihin.
  • edistää ja kehittää aktiivisesti sääntelyä, kansallisia sektorikohtaisia työehtosopimuksia ja globaaleja puitesopimuksia.
  • että mahdollisimman monella työntekijällä on oikeus ja mahdollisuus järjestäytyä sekä neuvotella työehdoistaan.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle