Liittokokous - 06.08.2019 klo 08.57

PAMin tavoiteohjelma: Miten huomioida moninaistuva jäsenistö ja kehittyä edunvalvontajärjestönä?

Kuva: Gettyimages

Kesäkuussa järjestetyssä liittokokouksessa päätettiin uudesta tavoiteohjelmasta, joka koostuu kuudesta teemasta. Viimeinen niistä nostaa esiin keinoja yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja organisaation kehittämiseen.

Työn monimuotoistuminen merkitsee niin ammattikuvien muutosta kuin työsuhteiden laadun erilaistumista, jopa pyrkimystä korvata työsuhteita muilla rakenteilla. Maahanmuuton lisääntymisellä ja kaupungistumisen voimistumisella on kauaskantoisia vaikutuksia työntekijöihin, työyhteisöihin, liiton jäsenistöön ja sen tarvitsemiin palveluihin, edunvalvonnan edellytyksiin sekä työpaikkatason toimintaan.

Liiton tulevaisuuden jäsenet voivat olla työntekijöitä, yksinyrittäjiä, freelancereita, alustatyöläisiä tai työttömiä, osaamisensa Suomessa tai maailmalla keränneitä. He asuvat keskenään erilaisilla alueilla Suomessa, joissa työmarkkinat voivat olla hyvinkin toisistaan poikkeavat.

Jotta liiton palvelut kattavat moninaistuvan jäsenistöä, palveluita ja toimintaa määritellään ja kehitetään yhdessä koko yhteisön kanssa.

Jäsenistön lisäksi PAM koostuu ammattiosastoista, luottamushenkilöistä, erilaisista päätöksentekoelimistä sekä työntekijöistä, ja muutokset ja uudistumistarpeet koskevat eri tavoin kaikkia. PAM edistääkin luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksia sekä tukee heitä vaativassa tehtävässä monipuolisin keinoin. Nykyistä vahvemman luottamushenkilöverkoston rakentaminen työpaikoille on liiton tärkeimpiä tehtäviä seuraavan vuosikymmenen aikana.

Lisäksi ammattiosastojen on kehitettävä toimintaansa vastaamaan paremmin muuttunutta työelämää sekä moninaisen jäsenistön odotuksia ja tarpeita.

”Vuorovaikutuksella jäsenistönsä kanssa PAM vahvistaa yhteisöllisyyttä, solidaarisuutta ja kehittää organisaatiotaan entistä tehokkaammaksi ja lähestyttävämmäksi”, tavoiteohjelma linjaa.

Tutustu PAMin tavoiteohjelmaan vuosille 2020-2024.

Tavoiteohjelman viisi muuta teemaa ovat paras palvelu syntyy ihmisistä, uudistuva sopimusjärjestelmä, sosiaalinen vastuu yrityksen menestystekijänä, sivistyksellisen pohjan ja jatkuvan oppimisen kehittäminen sekä inhimillinen yhteiskuntamalli.

PAMin tavoitteena on

  • jäsenistöä aktivoiva ja positiivinen palvelukokemus PAMin omissa palveluissa. PAM huomioi toiminnassaan ja palveluissaan entistä paremmin jäsenistön moninaisuuden.
  • yhä useammalle palvelualojen työntekijälle aktiivinen luottamusmies, ja luottamusmiehille nykyistä paremmat toimintaedellytykset.
  • että sen ammattiosastot ovat vahvoja yhteisöllisiä toimijoita ja aktiivisia paikallisia vaikuttajia.
  • panostaa oman henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja työhyvinvointiin moninaistuvan jäsenistön aktivoinnin, palvelemisen ja hyvän edunvalvontatyön mahdollistamiseksi. Hallinnon päätöksentekoa sekä jäsenten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kehitetään.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.