Liittokokous - 23.07.2019 klo 08.33

PAMin tavoiteohjelma: Miten kaikille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja sivistykseen?

Kuva: Heli Sorjonen

Kesäkuun liittokokouksessa päätettiin tavoiteohjelmasta, joka koostuu kuudesta teemasta. Neljäs teema pureutuu osaamisen kehittämiseen ja sivistyksen merkitykseen tulevaisuuden työelämässä.

Työntekijöihin kohdistuvat vaatimukset kasvavat entisestään, kun työelämän luonne on murroksessa: ammatinkuvat hämärtyvät, työtä katoaa ja syntyy eri toimialoille ja ”työ” määrittyy uudelleen. Osaamisen kehittäminen on elinikäinen prosessi, johon tarvitaan resursseja myös työelämässä.

Tällä hetkellä kaikilla ei ole tasavertaiset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen, sillä koulutustaso periytyy vahvasti perheen sosioekonomisen taustan mukaan. Lisäksi mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen työelämässä, esimerkiksi henkilöstökoulutukseen, ovat painottuneet toimihenkilöille. Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen tarkoittaa oikeuksia, resursointia, tarjontaa ja säännöllistä kartoitusta osaamisen kehittämisen tarpeista.

”Työnantajien tulisi kantaa suurempi vastuu työntekijätason henkilöstön osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä nähdä henkilöstön osaamisen kehittäminen välttämättömänä investointina tulevaisuuteen”, tavoiteohjelma linjaa.

Sivistys ja perustaidot luovat perustan osaamisen jatkuvalle kehittämiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tutkimusten mukaan sadattuhannet suomalaiset työikäiset kärsivät heikoista perustaidoista (luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot, ICT-taidot). Ilman perustaitoja emme kykene kehittämään jalostetumpia taitoja, joita tarvitaan muuttuvassa työelämässä.

Tarvitsemme myös kansalais- ja työelämätaitoja, jotta voimme toimia aktiivisesti demokratian jäseninä. Niiden avulla ihminen kokee, että hänellä on mahdollisuus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tämä ilmenee muun muassa työntekijöiden korkeampana äänestysprosenttina sekä kansalaisaktiivisuutena ammattiyhdistysliikkeessä.

”Jos työntekijät eivät ota osaa demokraattiseen prosessiin, jotkut muut kyllä täyttävät sen tyhjiön. Luovutamme vapaaehtoisesti mahdollisuutemme vaikuttaa. Kansalaistaitoihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota nuorten ammatillisessa koulutuksessa. Se olisi satsaus tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan”, sanoo PAMin koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen.

Tutustu PAMin tavoiteohjelmaan vuosille 2020-2024.

Tavoiteohjelman viisi muuta teemaa ovat paras palvelu syntyy ihmisistä, uudistuva sopimusjärjestelmä, sosiaalinen vastuu yrityksen menestystekijänäinhimillinen yhteiskuntamalli sekä moninaistuva jäsenistö ja kehittyvä edunvalvontajärjestö.

PAMin tavoitteena on

  • aktiivinen työntekijöiden perustaitojen vahvistaminen ja ylläpitäminen, jotta ammatillisen osaamisen kehittäminen on mahdollista. Työelämä- ja kansalaistaitoja opetetaan monipuolisesti koko koulutuspolun ajan.
  • että työnantaja tarjoaa työntekijöille koulutustaustasta ja asemasta riippumatta tasapuolisesti henkilöstökoulutusta.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle