Liittokokous - 10.07.2019 klo 08.46

PAMin tavoiteohjelma: Miten uudistaa sopimusjärjestelmää?

Kuva: Gettyimages

Kesäkuun liittokokouksessa päätettiin tavoiteohjelmasta, joka koostuu kuudesta teemasta. Toinen teema käsittelee sopimusjärjestelmän uudistamista vastaamaan työelämän muutoksiin.

Tavoiteohjelma linjaa PAMin peruslähtökohdaksi sen, että työntekijöiden vähimmäistyöehdoista, kunnollisista työolosuhteista sekä työhyvinvoinnista huolehditaan myös tulevaisuudessa riippumatta työsuhdemuodosta. 

Työsuhteissa noudatettavat vähimmäisehdot määräytyvät työlainsäädännön ja sitä täydentävän työehtosopimusjärjestelmän kautta. Työehtosopimusten piirissä on noin 90 % palkansaajista. Nykyistä sopimusjärjestelmää kuitenkin haastaa yritystoiminnan kansainvälistyminen ja polarisoituminen. Toisaalta ihmisten yksilöllisyys vahvistuu, minkä myötä työehdoista sopimisella tulisi osaltaan pystyä luomaan merkityksiä työyhteisöille.

Digitalisaatio ja sen mahdollistama globaali kilpailu määrittävät entistä voimakkaammin työehtojen sääntelyä ja muuttavat työn tekemisen olosuhteita. Joustavat työvoiman käytön muodot yleistyvät: esimerkiksi osa-aikaisten palkansaajien määrä on kasvanut koko 2000-luvun.

Alustatalous luo kokonaan uudentyyppisiä työsuhteiden muotoja, jotka uhkaavat vyöryttää yrittäjäriskiä sekä vastuuta työhyvinvoinnista ja palkkaperusteisesta sosiaaliturvasta työntekijälle itselleen.

"Tämän hetkinen sääntely ei tunnista käytännössä lainkaan palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon jääviä työn teettämisen tapoja. Esimerkiksi silloin, kun työtä tehdään keikanvälityspalveluita tarjoavien alustojen kautta, voi työntekijän juridinen status olla epäselvä", sanoo PAMin työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija Sirpa Leppäkangas.

Tutustu PAMin tavoiteohjelmaan vuosille 2020-2024.

Tavoiteohjelman viisi muuta teemaa ovat paras palvelu syntyy ihmisistä, sosiaalinen vastuu yrityksen menestystekijänä, sivistyksellisen pohjan ja jatkuvan oppimisen kehittäminen, inhimillinen yhteiskuntamalli sekä moninaistuva jäsenistö ja kehittyvä edunvalvontajärjestö.

PAMin tavoitteena on

  • päivittää työelämän sääntelyjärjestelmää työntekijöiden, työnantajien ja valtiovallan jatkuvalla yhteistyöllä koko yhteiskunnan kannalta kestävän muutoksen mahdollistamiseksi. Työelämän sääntelyjärjestelmän lähtökohtana tulee olla edelleen työntekijöiden suojelu, mikä pamilaisten kannalta tarkoittaa eritoten toimeentulon takaavien työsuhteiden turvaamista.
  • määrittää työehtosopimuksilla sellainen työehtojen vähimmäistaso, joka turvaa työntekijöiden toimeentulon ja kunnolliset työolosuhteet. Työntekijöiden ja yritysten kannalta parempien kokonaisuuksien saavuttamiseksi hyödynnetään paikallista sopimista. Järjestäytyneille työpaikoille voidaan antaa laajemmat paikallisen sopimisen mahdollisuudet.
  • olla määrittelemässä sellaisia uusia sopimisen mekanismeja, jotka huomioivat myös uudet työn teettämisen muodot.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle