Politiikka - 29.08.2022 klo 09.30

PAMin terveiset budjettiriiheen – euroistaminen luo uuden kannustinloukun

Rönni-Sällinen odottaa hallituksen järkeistävän euroistamisen malliaan pikaisesti

Palvelualojen ammattiliitto PAM vaatii muutoksia euroistamisen malliin ja hallitusohjelman työelämää kehittävien hankkeiden toteuttamista.

Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu useita palvelualojen näkökulmasta merkittäviä tavoitteita. PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen odottaa, että nämä tavoitteet myös toteutuvat ja muistuttaa siksi, että hallituksella on vielä mahdollisuus jäljellä olevan 215 päivän aikana näyttää, että se haluaa tehdä työelämästä parempaa.

”Tämä vaatii hallitukselta kykyä viedä loppuun useita aloittamiaan lainsäädäntöhankkeita kuten palkka-avoimuus ja raskaussyrjinnän ehkäiseminen.”

Rönni-Sällinen odottaa hallituksen korjaavan malliaan euroistamisesta, koska se on pienituloisten kannalta kohtuuttoman ankara ja kallis.

”Jos euroistaminen toteutuu hallituksen esittämällä tavalla, suuri joukko pienipalkkaisia pätkätyöläisiä tippuu pois ansioturvan piiristä. Myös työttömyysturvan piiriin pääsy vaikeutuu pienituloisimmille. Tämä synnyttää jälleen kerran uusia kannustinloukkuja” kertaa PAMin puheenjohtaja Rönni-Sällinen hallituksen euroistamisen mallin ongelmia.

Euroistaminen itsessään on Rönni-Sällisen mielestä kunnioitettava tavoite, jota ei kuitenkaan voida tehdä laittamalla erityisesti pienituloisia naisia ahtaalle.

Kiihtynyt inflaatio heikentää suomalaisten toimeentuloa. Elintarvikkeiden ja asumisen kustannusten kasvu osuu kipeimmin pienituloisiin ja tämän vuoksi hallituksen tekojen tulee olla linjassa keskenään.

”On ristiriitaista, että samanaikaisesti lähes jokainen puolue on kiinnostunut pienituloisten selviämisestä hintojen noustessa ja inflaation iskiessä. Samaan aikaan kuitenkin esitetään euroistamista, jossa juuri pienituloiset ovat säästöjen kohteena. Ei pienituloisilta voida samanaikaisesti ensin ottaa ja tämän jälkeen esittää huolestunutta heidän pärjäämisestään”, korostaa Rönni-Sällinen.

”Tämän vuoksi euroistamisen järkeistämisestä on ehdottomasti sovittava riihessä. Sen lisäksi hallituksen on punnittava kaikki mahdolliset keinot, joilla voidaan helpottaa pienituloisten työntekijöiden kohtaamaa kustannuskriisiä. Sen sijaan, että pyrittäisiin suoraan vaikuttamaan esimerkiksi sähkön tai polttoaineiden hintaan, olisi huomattavasti kustannustehokkaampaa tarjota tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat esimerkiksi tulovero- ja etuusjärjestelmien kautta ”, Rönni-Sällinen jatkaa.
 

Lisäinfoa PAMin terveisistä budjettiriiheen

 

Teksti: Eveliina Reponen

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Huom! Puhelinpalvelut ajalla 26.9.–28.10.
ma, ke ja pe klo 10–14. 

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme