Politiikka - 04.04.2022 klo 14.02

PAMin terveiset kehysriiheen: puuttuvat työelämää kehittävät päätökset on tehtävä nyt ja huolehdittava niiden oikeudenmukaisuudesta

PAM muistuttaa kehysriiheen kokoontuvaa hallitusta, että vielä on toteuttamatta työelämän kehittämisessä keskeisiä asioita, joista hallitusohjelmassakin on jo päätetty.

Marinin hallituksen hallituskautta on jäljellä 362 päivää. Hallitusohjelmaan on kirjattu useita palvelualojen näkökulmasta merkittäviä tavoitteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä.  PAM pitää tärkeänä, että nämä tavoitteet myös toteutuvat. 

”Sen lisäksi, että vielä on merkittäviä päätöksiä tekemättä ja toimeenpanematta esimerkiksi alipalkkauksen estämisen, työtulovähennyksen uudistuksen, raskaussyrjintään puuttumisen, palkkatasa-arvon toteuttamisen ja alustalouden sääntelyn osalta, tulee huolehtia, että tehdyt päätökset toteutetaan oikeudenmukaisesti”, linjaa PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

PAM on erityisen huolissaan työttömyyspäivärahan työssäoloehdon euroistamisen toteuttamisesta ja siitä, kuinka se tulee kohtelemaan kaikkein pienituloisimpia edunsaajia. Euroistamisesta on päätetty osana hallituksen työllisyyspakettia.

”Tällä hetkellä esimerkiksi euroistamisen toteuttaminen ei tule tapahtumaan oikeudenmukaisesti, jos tarvittavia muutoksia euroistamisen malliin ei tehdä pikaisesti. Jos euroistamisen yhteydessä ei muuteta päivärahan määrittelyä eli sen suuruutta koskevia säädöksiä, joudutaan tilanteeseen, jossa esimerkiksi 422-843 euroa ansaitseva saisi vain peruspäivärahan, vaikka olisikin työskennellyt työssäoloehtoon vaadittavan määrän. Pienituloinen tulee siis kärsimään euroistamisesta, jos malli viedään loppuun tällaisenaan”, Rönni-Sällinen avaa epäreilua tilannetta.

”Pienituloinen palvelualan työntekijä ei saa joutua maksamaan selkänahastaan sitä, että euroistaminen viedään eteenpäin kiireellä. Tämän vuoksi euroistamisesta päätettäessä on määriteltävä myös minimi ansio-osalle. Oikeus tähän ansio-osaan syntyisi, jos työssäoloehto täyttyisi. Tallainen päätös olisi oikeudenmukainen ja varmistaisi myös pienituloisen mahdollisuuden nauttia ansio-osan turvasta”, Rönni-Sällinen jatkaa.

Kehysriihessä on tehtävä rohkeita ja pitkälle tulevaisuuteen katsovia päätöksiä työelämän ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Liian moni merkittävä työelämää ja työntekijöiden arkea parantava muutos on vielä tekemättä ja nämä päätökset PAM vaatii nyt kehysriihessä tehtäväksi.

PAMin kehysriihiterveisistä ja puuttuvista päätöksistä voit lukea tarkemmin täältä.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-1H4

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme