Työelämä - 14.11.2019 klo 13.10

PAMin valtuuston päätöslausuma: Mukana elämän kaikissa vaiheissa

PAMin valtuusto tukee Postin työntekijöitä taistelussaan työehtojen heikennyksiä vastaan.

Ammattiliitto on elintärkeä turva niin työelämään tulevalle kuin työelämän kokeneelle konkarillekin. Ammattiliitto on mukana työelämän kaikissa vaiheissa. Suomalainen työelämä tarvitsee edelleen ammattiyhdistysliikettä. Ilman sopimusyhteiskuntaa me emme pärjää.

Epävarmuus on monella tavalla läsnä palvelualoilla työskentelevien elämässä. Kasvava epätietoisuus ja pelko niin omasta arjesta, toimeentulosta, ympäristöstä kuin koko sopimusyhteiskuntamme tulevaisuudesta korostuu suurena huolena. Arjen epävarmuus muuttaa myös muotoaan työntekijän iän myötä ja tuo mukanaan kokonaan uusia ilmiöitä. Nämä haasteet lisäävät väliaikaisia ratkaisuja ja pysyvämpi arki odotuttaa itseään. Työllä on tultava toimeen ja voitava rakentaa tulevaisuutta. Töihin on päästävä tavalla, joka ei kuormita ympäristöä eivätkä työmatkakulut saa olla kohtuuttomat. Tämän on toimittava koko Suomessa: niin kaupungeissa kuin haja-asutusalueilla.

Yritysten tulee kantaa yhteiskunnallinen vastuunsa ja huolehdittava osuutensa myös henkilöstönsä jaksamisesta. Palkka on nähtävä merkittävänä alan vetovoimatekijänä ja osana alan arvostusta. Tämän vuoksi alojen palkkakehitys on ratkaisevassa asemassa tulevalla työehtosopimuskierroksella. Palkkakuopasta on päästävä pois, jotta alat voivat aidosti kehittyä. Ammattiliiton jäsenyys on jokaisen oikeus ja tämä vaatii myös työelämätietoisuuden lisäämistä. Käsitys ammattiliittojen merkityksestä vaatii toteutuakseen aktiivista ihmisten kohtaamista kaikilta liiton toimijoilta. On muistettava, että ammattiyhdistysliikkeenä olemme sopimisen ja oikeudenmukaisuuden liike, joka toteutuakseen vaatii vahvan järjestäytymisen. Vain liiton jäsenenä voi aidosti vaikuttaa ja kehittää omaa alaansa.

PAMin valtuusto haluaa muistuttaa kaikkia ammattiliittoja, että työehtoihin ja työntekijöihin kohdistuvat heikennykset ja hyökkäykset eivät ole vain yhden liiton huoli, vaan kärsimme niistä aina yhdessä. Negatiiviset mielikuvat ja vääristelevät kuvaukset ammattiyhdistysliikkeestä elävät vahvoina ja näistä on vihdoin päästävä eroon. On koko ammattiyhdistysliikkeen tehtävä toimia solidaarisesti ja laaja-alaisesti yhdessä. Tämän vuoksi PAMin valtuusto tukee vahvasti Postin työntekijöitä taistelussaan työehtojen heikennyksiä vastaan. Ammattiliittojen on yhdessä estettävä ja puututtava kaikkien alojen työelämän epäkohtiin. Meidän on oltava aloitteellisia, otettava yhteiskunnallinen rooli ja vaadittava poliitikoilta luvattua muutosta sekä toimia myös itse muutoksen tekijänä.

PAMin valtuuston 14.11.hyväksymä päätöslausuma kokonaisuudessaan.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle