Perhe-elämä - 07.05.2019 klo 09.00

PAMin Ylitalo: Oikeus äitiyteen vaarassa – raskaussyrjinnän ehkäisemiseksi on lakia muutettava

Kuva: Eeva Anundi

Työelämän tasa-arvovajetta voidaan korjata parantamalla työssäkäyvien naisten oikeutta äitiyteen. PAM kannattaa työsopimuslakiin muutoksia, jotka vievät Suomea voimakkaammin eteenpäin kohti raskaussyrjinnästä vapaata työelämää.

PAM kannattaa tasa-arvovaltuutetunkin suosittamia lakimuutosesityksiä raskaussyrjinnän ehkäisemiseksi. Keskeisin näistä on työsopimuslakiin lisättävä kielto, joka kieltäisi määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättämisen raskauden tai perhevapaan perusteella tai että määräaikainen sopimus solmitaan vain perhevapaan alkuun saakka.

PAM tehostaisi kieltoa niin sanotulla syrjintäolettamalla. Tämä tarkoittaa, että määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen katsottaisiin johtuvan työntekijän raskaudesta tai perhevapaan käytöstä, ellei työnantaja muuta osoita. Syrjintäolettamasäännös suojelisi naisten oikeuksia ja vähentäisi raskaudesta tai perhevapaasta aiheutuvia työsuhteisiin liittyviä väärinkäytöksiä sekä ehkäisisi pelkoa tulla syrjityksi perheen perustamisen vuoksi.

”Mielestämme olisi täysin oikeutettua ja reilua vaatia työnantajaa todistamaan, että syyt töiden loppumiseen ovat muita kuin työntekijän raskaudesta johtuvia. Se vahvistaisi naisten asemaa työelämässä ja ehkäisisi raskaussyrjintää”, PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo toteaa.

Ylitalo huomauttaa, että pätkä- ja silpputyösuhteissa työskentelevien oikeudet toteutuvat pysyvissä työsuhteissa työskenteleviä heikommin. Siksi raskaussyrjintää estävät teot ovat erityisen tärkeitä palvelualoilla työskenteleville.

”Työntekemistapojen muuttuessa on varmistettava muutoinkin, että työlainsäädäntö on ajan tasalla. Emme voi sallia sitä, että esimerkiksi alustatalouden kautta teetettävä työ luo väylän kiertää raskauteen tai vanhemmuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa. Jos emme torju tätä uhkaa nyt, vastassamme on hyvin pian työelämän tasa-arvoa entisestään heikentävä ilmiö”, Ylitalo toteaa.

PAM hoitaa raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyviä yhteydenottoja päivittäin

Ylitalon mielestä on väärin, että naiset joutuvat edelleen 2020-luvulla kohtaamaan työssään väheksyntää ja syrjintää raskaudesta johtuen. PAMiin tulee noin 1 000 yhteydenottoa vuosittain liittyen raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyen.

”Ilmeisesti jo raskaaksi tuleminen nähdään heikentävän naisen työmarkkina-asemaa ja perhevapaan mahdollisuus kauhistuttaa. Viimeisen 1,5 vuoden aikana PAM on myöntänyt jäsenilleen oikeusapua useissa tilanteissa, joissa syrjintää raskauden vuoksi on syytä epäillä”, Ylitalo kertoo.

Oikeusapua ammattiliitosta on myönnetty muun muassa työntekijälle, jonka määräaikaista työsopimusta ei jatkettu sen jälkeen, kun raskaudesta ilmoitettiin työnantajalle. Apua on saanut myös jäsen, joka huomasi perhevapaalta palattuaan, ettei enää päässytkään työskentelemään saman tasoisiin esimiestehtäviin kuin ennen äitiysvapaalle jäämistä.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle