Lehdistötiedotteet - 01.05.2019 klo 10.45

PAMin Ylitalo: Työntekijä tarvitsee neuvottelijansa Euroopan unioniin

 

PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo puhuu Imatralla Koskenpartaan vappujuhlassa kello 10.45 sekä Joutsenon vappujuhlassa torilla kello 11.30. Myöhemmin vappupäivänä Ylitalo on puhumassa kello 13.30 Lappeenrannan Marian aukiolla vappujuhlassa. Ylitalo on ehdolla EU-vaaleissa ja tämä teema näkyy vahvasti myös vapun, kansainvälisen työväen juhlapäivän puheenvuoroissa.

”Säällisten työehtojen, työsuojelun ja kunnollisten työolojen tulee kuulua kaikille kotimaasta riippumatta. Työntekijöiden ja työnantajien järjestäytymiseen ja neuvotteluihin perustuva tasapainoinen työelämän kehittäminen on keskeinen tekijä siinä, että Eurooppa on globaalisti verraten hyvinvoiva ja tasa-arvoinen maanosa. Tästä valtista tulee pitää kiinni. Lisäksi entistä johdonmukaisemmin tulee panostaa siihen, että työmarkkinajärjestöjen vuoropuhelulle luodaan hyvät edellytykset niin EU-tasolla kuin jäsenmaissa”, Ylitalo tiivistää.

Ylitalo muistuttaa myös tulevia hallituksen osapuolia, että suunnan on muututtava, jotta yhteistyö voi aidosti toimia kaikkia osapuolia kunnioittaen. Ylitalo nostaa puheessaan esiin sen, että edellisen hallituksen politiikka pyrki hajottamaan palkansaajaliikettä ja on romuttanut kolmikantaisen neuvottelun perinteitä ja näin ei voi jatkua.

”Kolmikantainen sopiminen ei tarkoita sitä, että hallitus ilmoittaa aluksi loppuratkaisun ja kehottaa osapuolia neuvottelemaan. Mutta sopiminen ei myöskään tarkoita yhden osapuolen loputonta veto-oikeutta. Yhteisiä ratkaisuja on etsittävä sitoutuneesti ja ymmärtäen, että viime kädessä hallituksella on valta säätää niin kuin se parhaaksi katsoo. Viisautta on pyrkiä yhteisesti hyväksyttäviin tuloksiin”, Ylitalo kommentoi kokeneena neuvottelijana tulevan kauden haasteita.

Tulevaisuudessa Ylitalo toivoo näkevänsä, että Suomeen saadaan hallitus, joka arvostaa pohjoismaisia sopimisen perinteitä ja näkee työmarkkinasopimusten tuoman vakauden rikkautena, jota kannattaa vaalia. Mallia on vietävä eteenpäin myös muualle Eurooppaan.

”Uuden hallituksen on otettava aktiivinen ote sosiaalisesti vastuullisen Euroopan kehittämisessä ja nostettava asia vahvasti heinäkuussa alkavan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden asialistalle. Olennainen lähtökohta on olemassa olevien työmarkkinasopimusten ja sopimuskäytäntöjen kunnioitus. Suomen puheenjohtajakaudelle nämä ovat luontevia tavoitteita, joissa vahvan talouden ja järjestäytyneiden työmarkkinoiden Pohjoismaat tunnetaan kannustavana esimerkkinä”, Ylitalo tiivistää.

Ylitalo muistuttaa kuitenkin, että vain uuden hallituksen valinnan varaan ei saa jättää omia odotuksiaan paremmasta tulevaisuudesta, vaan jokaisen tulee käyttää ääntään myös tulevissa EU-vaaleissa. Ylitalon mukaan on tärkeää, että Euroopassa saadaan työntekijän ääni aidosti kuuluvin, sillä Euroopan unionissa päätettään useista sellaisista aiheista, jotka vaikuttavat suoraan suomalaisen työntekijän arkeen sekä työpaikalla että kotona.

”Meidän kaikkien on käytettävä ääntämme EU-vaaleissa, joissa ratkaistaan maanosamme kehityssuunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samaan suuntaan katsova ja arvopohjaltaan eheä unioni pystyy parhaiten edistämään humaaneja arvoja maailmanpolitiikassa, turvaamaan reilut ja taloudellista hyötyä tuottavat sisämarkkinat sekä vahvistamaan asemaamme globaalissa kilpailussa. Repivästä ja itsekkäästä politiikasta on päästävä yhteistyön ja luottamuksen aikaan myös Euroopan unionissa”, Ylitalo linjaa.

Jaana Ylitalon vappupuhe on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.


Lisätietoja:

Jaana Ylitalo, edunvalvontajohtaja puh. 0505881170 

Uusimmat

Suosituimmat