EU - 01.05.2019 klo 10.45

PAMin Ylitalo: Työntekijä tarvitsee neuvottelijansa Euroopan unioniin

Kuva: Eeva Anundi

EU-vaaleissa ehdolla oleva PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo pitää tärkeänä, että Euroopan unionissa kuuluu työntekijän ääni, sillä huomattava osa suomalaisesta lainsäädännöstä tulee EU:sta.

"Säällisten työehtojen, työsuojelun ja kunnollisten työolojen tulee kuulua kaikille kotimaasta riippumatta. Työntekijöiden ja työnantajien järjestäytymiseen ja neuvotteluihin perustuva tasapainoinen työelämän kehittäminen on keskeinen tekijä siinä, että Eurooppa on globaalisti verraten hyvinvoiva ja tasa-arvoinen maanosa. Tästä valtista tulee pitää kiinni. Lisäksi entistä johdonmukaisemmin tulee panostaa siihen, että työmarkkinajärjestöjen vuoropuhelulle luodaan hyvät edellytykset niin EU-tasolla kuin jäsenmaissa”, PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo tiivistää.

Ylitalo muistuttaa myös tulevia hallituksen osapuolia, että suunnan on muututtava, jotta yhteistyö voi aidosti toimia kaikkia osapuolia kunnioittaen. Ylitalo nostaa puheessaan esiin sen, että edellisen hallituksen politiikka pyrki hajottamaan palkansaajaliikettä ja on romuttanut kolmikantaisen neuvottelun perinteitä ja näin ei voi jatkua.

”Kolmikantainen sopiminen ei tarkoita sitä, että hallitus ilmoittaa aluksi loppuratkaisun ja kehottaa osapuolia neuvottelemaan. Mutta sopiminen ei myöskään tarkoita yhden osapuolen loputonta veto-oikeutta. Yhteisiä ratkaisuja on etsittävä sitoutuneesti ja ymmärtäen, että viime kädessä hallituksella on valta säätää niin kuin se parhaaksi katsoo. Viisautta on pyrkiä yhteisesti hyväksyttäviin tuloksiin”, Ylitalo kokeneena neuvottelijana tiivistää tulevan kauden haasteita.

Tulevaisuudessa Ylitalo toivoo näkevänsä, että Suomeen saadaan hallitus, joka arvostaa pohjoismaisia sopimisen perinteitä ja näkee työmarkkinasopimusten tuoman vakauden rikkautena, jota kannattaa vaalia. Mallia on vietävä eteenpäin myös muualle Eurooppaan.

”Uuden hallituksen on otettava aktiivinen ote sosiaalisesti vastuullisen Euroopan kehittämisessä ja nostettava asia vahvasti heinäkuussa alkavan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden asialistalle. Olennainen lähtökohta on olemassa olevien työmarkkinasopimusten ja sopimuskäytäntöjen kunnioitus. Suomen puheenjohtajakaudelle nämä ovat luontevia tavoitteita, joissa vahvan talouden ja järjestäytyneiden työmarkkinoiden Pohjoismaat tunnetaan kannustavana esimerkkinä”, Ylitalo tuo esille.

Ylitalo muistuttaa kuitenkin, että vain uuden hallituksen valinnan varaan ei saa jättää omia odotuksiaan paremmasta tulevaisuudesta, vaan jokaisen tulee käyttää ääntään myös tulevissa EU-vaaleissa. Ylitalon mukaan on tärkeää, että Euroopassa saadaan työntekijän ääni aidosti kuuluvin, sillä Euroopan unionissa päätettään useista sellaisista aiheista, jotka vaikuttavat suoraan suomalaisen työntekijän arkeen sekä työpaikalla että kotona.

”Meidän kaikkien on käytettävä ääntämme EU-vaaleissa, joissa ratkaistaan maanosamme kehityssuunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samaan suuntaan katsova ja arvopohjaltaan eheä unioni pystyy parhaiten edistämään humaaneja arvoja maailmanpolitiikassa, turvaamaan reilut ja taloudellista hyötyä tuottavat sisämarkkinat sekä vahvistamaan asemaamme globaalissa kilpailussa. Repivästä ja itsekkäästä politiikasta on päästävä yhteistyön ja luottamuksen aikaan myös Euroopan unionissa”, Ylitalo rohkaisee kuulijoita.

PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo puhui Imatralla Koskenpartaan vappujuhlassa, Joutsenon vappujuhlassa torilla kello sekä Lappeenrannan Marian aukiolla vappujuhlassa.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle