03.04.2014 klo 08.56

PAMin Ylitalo: Työperäisen hyväksikäytön ehkäisy on ay-liikkeen perustyötä

Ennaltaehkäisy ja tietoisuuden lisääminen ovat avainasemassa työperäisen ihmiskaupan kitkemisessä, sanoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo.

Ennaltaehkäisy ja tietoisuuden lisääminen ovat avainasemassa työperäisen ihmiskaupan kitkemisessä, sanoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin HEUNIn tuoreen raportin mukaan työperäinen ihmiskauppa esiintyy osana ravintola- ja siivousalojen harmaata taloutta. Ylitalon mukaan raportti on ansiokas selvitys ulkomaalaisten työntekijöiden tilanteesta Suomessa.

- Raportti vahvistaa ay-liikkeen korostamaa totuutta siitä, että rakenteellisesti huonot, sirpaloituneet tai polarisoituneet työmarkkinat luovat puitteet hyväksikäytölle, sanoo Ylitalo.

Tutkimuksen keskeiseen argumenttiin on helppo yhtyä: ulkomaalaisten työntekijöiden on saatava samaa palkkaa ja työskenneltävä samoilla työehdoilla kuin kohdemaan paikalliset työntekijät. Heillä tulee olla samat oikeudet ja vastuut lähtömaasta tai kansalaisuudesta riippumatta.

Työperäisen hyväksikäytön ja työelämän ongelmien ehkäisy on aina ollut ammattiyhdistysliikkeen perustyötä. Ongelmallisin kenttä on pienet, järjestäytymättömät yritykset. Kontaktien luominen tällaisten yritysten työntekijöihin on tärkeää. Ylitalon mukaan tarvitaan enemmän jalkautumista näille työpaikoille sekä parempaa kykyä hyväksikäytön ja ihmiskaupan tunnistamiseen. Lisäksi tarvitaan laajempia valtuuksia työsuojelu- ja ulkomaalaistarkastajille, suurempaa tilaajan vastuuta suhteessa alihankkijoihin sekä tehokkaampia liiketoimintakieltoja.

- Niin ikään liittojen ryhmäkanneoikeus ja alipalkkauksen kriminalisointi ovat esittämiämme keinoja. Myös rekrytointiyritysten epäeettiselle toiminnalle on laitettava piste.

Ylitalo kannattaa ay-liikkeen ja muiden toimijoiden tiiviimpää yhteistyötä ihmiskaupan ehkäisyssä. Yhteistyötä esimerkiksi viranomaisten, työnantajien ja kansalaisjärjestöjen sekä maahanmuuttajien lähtömaiden ammattiliittojen kanssa tulisi tehostaa.

- Teemme ay-liikkeessä työperäisen ihmiskaupan ennaltaehkäisevää perustyötä jatkuvasti, ja olemme valmiit tuomaan osaamistamme myös ihmiskaupan vastaisiin yhteistyöverkostoihin, Ylitalo sanoo.

Tiedottamista suomalaisen työelämän pelisäännöistä on lisättävä hyväksikäytön kitkemiseksi. Lisää tietoa on saatava etenkin maahanmuuttajien lähtömaihin.

- Tietoa pitäisi jakaa enemmän esimerkiksi edustustoissa ja Suomen rajanylityspaikoilla. Myös integraatiopalveluita, kuten kielikoulutusta ja oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottamista, tulisi kehittää edelleen, Ylitalo sanoo.

Teksti: Annemari Anttila

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle