Yhteiskunta - 17.11.2020 klo 12.40

PAMista ensimmäinen hiilineutraali ammattiliitto

Palvelualojen ammattiliitto PAM on tiettävästi ainakin Suomen, mutta ehkä koko maailmankin, ensimmäinen hiilineutraali ammattiliitto. PAMin hiilijalanjälki vuodelta 2019 on 536 tonnia hiilidioksidia, jonka PAM on nyt kompensoinut. Jatkossa liitto pyrkii määrätietoisesti pienentämään hiilijalanjälkeään.

Keskivertosuomalaisten hiilijalanjälki on reilu 10 hiilidioksitonnia vuodessa. PAMIn hiilijalanjälki vastaa näin noin 50 keskivertosuomalaisen jälkeä.

Suomalainen Nordic Offset Oy laski PAMin toiminnan hiilijalanjäljen vuodelta 2019. Laskenta toteutettiin kansainvälisen käytetyimmän kasvihuonekaasupäästöprotokollan (GHG Protocol) mukaan. PAMin kokonaishiilijalanjälki vuonna 2019 oli yhteensä 536 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e).

Aiheuttamansa hiilijalanjäljen PAM hyvittää vapaaehtoisen päästökauppamarkkinan kautta sertifioiduilla kompensointihankkeilla. Ideana on, että ensisijaista on pyrkiä poistamaan toiminnastaan ilmastopäästöt. Vapaaehtoisen päästökaupan kautta pyritään kumoamaan niiden päästöjen vaikutukset, joita ei ole kyetty poistamaan. Kaupassa rahoitetaan toisaalla kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä, hiilinieluja lisääviä tai kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehästä pysyvästi poistavia toimia.

”Minusta meidän on ammattiliittona kannettava vastuumme. Kuten tiedämme, ilmastonmuutos on kohtalonkysymys koko ihmiskunnalle, ja siksi kaikkien on ryhdyttävä toimiin sen ehkäisemiseksi. Työ alkaa tiedon hankinnasta. Nyt kun tiedämme hiilijalanjälkemme, seuraava vaihe on pyrkiä pienentämään sitä”, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo.

Hän toteaa tämän olevan kuitenkin vain ensimmäinen askel.

”PAM haluaa, että työntekijät ja heidän edustajansa otetaan mukaan yritysten ilmastotoimien ja ilmastopolitiikan suunnitteluun. Ilmastotoimien toteuttaminen vaatii esimerkiksi työntekijöiden kouluttamista ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä heidän kanssaan”, Rönni-Sällinen selittää.

PAMin hiilijalanjäljen laskelma koostuu PAMin toimipisteiden energiankulutuksesta, hankinnoista ja jätteistä, omien ajoneuvojen käytöstä, henkilökunnan työmatkoista sekä hallinnon kokousjärjestelyistä.

Vuonna 2019 PAMin toiminnassa suurin hiilijalanjälki aiheutui matkustamisesta. Sen osuus oli tasan puolet kokonaispäästöistä. Toimipaikoissa suurin päästölähde oli lämmitys, noin 18 % hiilijalanjäljestä. Hankinnat taas olivat yhteensä n. 15 % hiilijalanjäljestä. Hankintojen päästöistä merkittävä osa aiheutui vuonna 2019 hankituista kannettavista tietokoneista.

Jatkossa PAM aikoo päästöjen vähentämisessä kiinnittää entistä tarkempaa huomiota matkustustapojen valintaan. Tilaisuuksien ja kokouksien järjestämisessä jatketaan myös etäyhteyksien käyttämistä.

”Vuosi 2020 tulee varmasti olemaan hiilijalanjäljeltään tyystin toisenlainen kuin vuosi 2019. Tänä vuonna ei ole juuri matkustettu ja etäyhteyksiä on käytetty todella paljon”, talousjohtaja Jukka Mattila sanoo.

Hiilijalanjälkensä kompensoimiseksi PAM osti sitä vastaavan määrän vapaaehtoisen päästökaupan päästökrediittejä Nordic Offsetin välittämistä hankkeista. Toisessa hankkeessa vähennetään ruuanlaitossa käytetyn ei-uusiutuvaksi luokitellun puun määrää Ugandassa ja toisessa tamperelainen biojalostamo Carbofex poistaa ilmakehän hiilidioksidia valmistamalla biohiiltä, johon hiilidioksidi sitoutuu pitkäaikaisesti. Nordic Offsetin välittämät päästökrediitit  ovat sertifioiduista kohteista.

PAM työllistää yhteensä 184 henkilöä. PAMilla on yhteensä 14 toimipaikkaa: keskustoimisto Helsingissä ja 13 aluetoimistoa. Vuonna 2019 päästölaskelman mukaisia hallinnon kokouksia oli liittokokous, henkilöstöpäivät, valtuuston kokous ja 11 hallituksen kokousta, joissa oli yhteensä 2000 osallistujaa.

Lisätietoja Nordic Offset

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme