15.05.2015 klo 12.25

Paremman sääntelyn hanke uhkaa EU:n työlainsäädäntöä

Työmarkkinajärjestöt vastustavat komission suunnitelmia sosiaalidialogin alistamisesta julkiseen kuulemiseen.

Työnantajajärjestöt EK ja KT sekä työntekijäjärjestöt SAK, STTK ja Akava ovat ilmaisseet syvän huolensa Euroopan komission paremman sääntelyn suunnitelmista 11. toukokuuta päivätyssä kirjeessä, jonka ne ovat lähettäneet komission varapuheenjohtajille Jyrki Kataiselle ja Valdis Dombrovskisille.

Huoli koskee julkisuudessa esillä ollutta luonnosta paremman sääntelyn tiedonannosta. Paperiin on kirjattu komission aikeet EU:n lainsäädäntökäytäntöjen kehittämiseksi. Komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin on määrä julkaista tiedonanto toukokuun 19. päivä.

Järjestöt kertovat tukevansa komission pyrkimyksiä sosiaalisen dialogin kehittämiseksi, mutta eivät hyväksy suunnitelmia siitä, että Euroopan tason työmarkkinajärjestöjen neuvottelemat puitesopimukset avattaisiin vaikutusarvioinneille ja julkisesti kuultaviksi.

"Tällainen kehitys voisi tulevaisuudessa johtaa sopimusten sisällön muuttumiseen, mikä mitätöisi ja tekisi tehottomaksi työmarkkinaosapuolten asiantuntemuksen ja roolin", järjestöt kirjoittavat.

Järjestöt muistuttavat, että työmarkkinaosapuolet ovat vuosien saatossa menestyksekkäästi ratkoneet vaikeita lainsäädännön haasteita. Kolmikantaisen yhteistyön tuloksena ovat syntyneet esimerkiksi vanhempainvapaadirektiivi, osa-aikatyötä koskeva direktiivi sekä eurooppalaisia yritysneuvostoja koskeva EWC-direktiivi.

Kaikkia työpaikkoja koskevaan lainsäädäntöön tähtäävän sosiaalidialogin lisäksi Euroopassa käydään myös toimialakohtaisia sosiaalidialogeja esimerkiksi kaupan alan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken. Palvelualojen eri sektoreita edustava maailmanliitto UNI ja sen neuvottelukumppanit ovat myös vaatineet komissiota säilyttämään sosiaalidialogin itsenäisyyden.

Teksti: Josetta Nousjoki

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle