14.03.2014 klo 10.43

Pekka Nurminen: Eläköön byrokratia

Uskottavan eurovaaliehdokkaan pitää olla kriittinen. Jos ei ole täyskriittinen, niin hyvä slogan on vaikka tämä: ”EU-sääntöjä on liian paljon ja ne puuttuvat liian pieniin asioihin.” Kaikki ovat samaa mieltä.

Uskottavan eurovaaliehdokkaan pitää olla kriittinen. Jos ei ole täyskriittinen, niin hyvä slogan on vaikka tämä: ”EU-sääntöjä on liian paljon ja ne puuttuvat liian pieniin asioihin.” Kaikki ovat samaa mieltä.

Vai ovatko? Jokaisella EU-säädöksellä on joku syy ja tarkoitus. Kierot komission byrokraatit tai valtaa hamuavat mepit eivät tehtaile niitä kansan ja talouden kiusaksi. Suurin osa EU-laeista tehdään sisämarkkinoiden tarpeisiin, yritysten aloitteesta. Ehkä haluamme suojella jotain arvokasta, kuten Itämerta, kuluttajan oikeuksia tai työntekijöiden terveyttä. Joskus haluamme ehkäistä jotain, kuten rajat ylittävää rikollisuutta, ilmastonmuutosta tai unionin varojen väärinkäyttöä.

Mitä tapahtuu, jos sääntelyä puretaan? Parhaassa tapauksessa sääntely tietenkin paranee.

Mutta kun ehdokas sanoo, että sääntöjä ja byrokratiaa on liikaa ja että niitä pitää poistaa, kysy ehdokkaalta: mitkä säännöt olivat mielessänne?
Byrokratia on yleensä valvontaa. Valvotaan varainkäyttöä ja avustuksia. Valvotaan työehtoja, ympäristönormeja tai hygieniaa. Jos byrokratiaa poistetaan, niin ihan kaikkea ei sitten valvota, ainakaan ei niin tarkkaan tai niin usein. Silloin on hyväksyttävä tietty riski tai virhemarginaali.

Sääntely nostaa kustannuksia. Ympäristönsuojelu maksaa, vaikka se myös tuottaa. Terveyden suojelu maksaa, vaikka sairastaminenkin maksaa. Työehtojen valvonta maksaa, vaikka sosiaalinen polkumyynti maksaa myös. Mutta kuka maksaa, jos sääntöjä lievennetään?

Kun sääntöjä ja valvontaa vähennetään, pitää ottaa kantaa siihen, mistä kohdasta saksitaan. Eli kenen kustannuksia karsii tai kenen riskiä lisää. Ja millä arvoilla purkutalkoisiin lähdetään.

Tätä kutsutaan politiikaksi. Valinnoiksi. Valinnoista päättävät vaaleilla valitut ihmiset. Käytä valtaasi ja valitse Euroopan päättäjät toukokuussa.

Teksti: Pekka Nurminen, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö.

Uusinta uutta