10.05.2016 klo 13.06

Pentikäinen korvaisi luottamusmiehet

"Järjestäytymättömät tarvitsevat henkilöstöedustajansa", sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Suomen Yrittäjät toistaa vaatimuksensa rinnakkaisen järjestelmän rakentamisesta luottamusmiesjärjestelmän rinnalle.

Tuore toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen esittää luottamusmiesten korvaamista lakisääteisillä henkilöstöedustajilla.

Hän kertoo olevansa huolissaan etenkin järjestäytymättömien yritysten järjestäytymättömistä työntekijöistä, joilla ei ole omia luottamusmiehiä.

– Suuressa osassa näistä yrityksistä ei ole käytössä luottamusmiesjärjestelmää, Pentikäinen perustelee ajatustaan henkilöstöedustajista.

Hänen tavoitteenaan on lisätä paikallista sopimista.

– Luottamusmiehet ovat lähtökohtaisesti liittojensa jäsenten edustajia. Meillä pitäisi olla sellainen järjestelmä, jossa liittoon kuulumattomienkin ääni tulisi kuulluksi.

Osaava luottamusmies tuntee kuviot

STTK:n edunvalvontajohtaja Katarina Murto pelkää, että Pentikäisen esittämä luottamusmiesjärjestelmän ohittaminen saattaisi tyrehdyttää paikallisen sopimisen. Hänen mielestään henkilöstöedustaja ei voisi korvata luottamusmiestä

– On aivan eri asia, onko neuvotteluosapuolena osaava ja asioihin perehtynyt luottamusmies vai ehkä työnantajan valtuuttama henkilö, jolla ei välttämättä ole mitään neuvottelu- tai työehtosopimusosaamista. Paikallisessa sopimisessa on kyse siitä, että työpaikalla voidaan sopia työehtosopimuksesta toisin, Murto painottaa.

Hän muistuttaa, että luottamusmies osaa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön perusteet, on työnantajalle tasaveroisempi neuvottelukumppani. Luottamusmies voi myös saada asiantuntija-apua liitostaan.

– Luottamusmiehelle on varattu aikaa tehtävänsä hoitamiseen, hän voi osallistua koulutuksiin ja saada tietoja. Luottamusmies on perehtynyt työpaikkansa toimintaan, Murto huomauttaa.

Molemmat voivat toimia rinnakkain

Mikael Pentikäinen rauhoittelee, että ei hänellä ole mitään luottamusmiehiä vastaan.

– Olen itsekin toiminut lyhyen aikaa luottamusmiehenä. Työpaikkasopimiseen on kuitenkin kaivattu kaikille samoja oikeuksia ja velvollisuuksia. Henkilöstöedustaja tarkoittaisi kaikille työntekijöille samoja oikeuksia.

Pentikäisen mukaan muutaman työntekijän firmassa voidaan todeta, että henkilöstöedustajaa ei tarvitse valita, koska asioista voidaan sopia pienellä porukalla.

Kuka siinä pienessä porukassa toteaisi, että yhteistä edustajaa ei tarvita?

– Henkilökunta tietenkin päättää ja valitsee tai jättää valitsematta. Järjestäytyneissä yrityksissä voi tietenkin olla nykyinen luottamusmiesjärjestelmä, mutta järjestäytymättömien työntekijöiden on voitava valita oma henkilöstöedustajansa.

Jos työpaikalla on sekä luottamusmies että henkilöstöedustaja, kumpi neuvottelee paikallisesta sopimisesta?

– Järjestäytyneessä yrityksessä pöydän ääressä voivat istua vaikka molemmat.

Teksti: UP/Mika Peltonen

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle