Tasa-arvo - 20.06.2022 klo 09.36

Perhevapaauudistuksen tasa-arvoinen siirto työehtosopimuksiin päättyi mahalaskuun

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kertoo olevansa erittäin pettynyt siihen, ettei työnantajaliittojen kanssa löytynyt ratkaisua siihen, miten perheenvapaauudistusta toteutetaan työehtosopimuksissa. ”Nyt yritämme yrityskohtaisesti lisätä tasa-arvoa perhevapaissa.”

PAM on maaliskuusta lähtien neuvotellut työnantajaliittojen kanssa työehtosopimusten perhevapaan palkallisuutta koskevien määräysten uudistamisesta. Neuvotteluiden taustalla on eduskunnan päättämä perhevapaauudistus, joka astuu voimaan 1.8.2022.

Uudistuksen kantavana tavoitteena on lisätä työelämän tasa-arvoa lisäämällä toisen vanhemman, useimmiten isän, vanhempainvapaiden määrää.

”Uudistunut lainsäädäntö ei yksistään riitä saamaan aikaan muutosta, sillä perhevapaiden palkallisuudesta päätetään työehtosopimuksissa. Perheiden valintoihin vaikuttaa olennaisesti se, mitä perhevapaan käyttäminen merkitsee toimeentulon kannalta. Siksi esitimme yhtäläistä oikeutta palkkaan, toteaa PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

Tavoitteena yhtä pitkät palkalliset jaksot


PAMin tavoitteena on ollut saada työehtosopimuksissa toisen vanhemman vanhempainvapaa palkalliseksi yhtä pitkältä ajalta kuin äideillekin. Tämä tarkoittaisi sitä, että molemmille vanhemmille maksettaisiin vanhempainvapaan palkkaa jatkossa 36 arkipäivältä, kun tällä hetkellä sitä maksetaan vain 6 arkipäivältä. Äidin asema palkallisuuden osalta säilyisi nykyistä vastaavalla tasolla.

Palkallisen jakson pidentäminen 36 arkipäivään tarkoittaisi toisen vanhemman osalta olennaista parannusta verrattuna nykyiseen. Muutos lisää luonnollisesti työnantajien kustannuksia, ja PAM olisi ollut valmis työryhmissä etsimään muualta työehdoissa vastaavan säästön.

Lopulta erilaiset näkemykset kustannusvaikutuksen tasosta estivät kuitenkin sopuun pääsemisen työryhmissä. PAM katsoi, että kustannuksiin pitää huomioida vain se kustannus, joka työnantajalle jää tosiasiassa maksettavaksi Kela-korvausten jälkeen.

”Ei tietenkään voi olla niin, että pamilaisten alojen työntekijät pantaisiin maksamaan sellaiset kustannukset, joita ei koskaan tule työnantajan maksettavaksi”, puuskahtaa Rönni-Sällinen pettyneenä.

Koska ratkaisua ei työehtosopimusteitse saatu aikaan, lähettää Rönni-Sällinen voimakkaan viestin alan yrityksiin.

”Olen tervehtinyt ilolla sitä kehityskulkua, jossa palvelualojen yrityksissä tasa-arvon edistämisestä ja vastuullisuudesta ylipäänsä on tullut business as usual. Nyt on paikka ryhtyä rohkeasti konkreettisiin tekoihin niin paikallisen sopimisen kuin tasa-arvon edistämiseksi. Sopikaa yritystasolla vastaavasta tasa-arvoisesta perhevapaan palkallisuudesta kuin mitä PAM esitti työnantajaliitoille”, Rönni-Sällinen vetoaa yrityksiin.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-1H4

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme