Uutinen - 05.05.2014 klo 16.10

Perussuomalaiset ei kannata toimia veroparatiisitalouden kitkemiseksi

Finnwatchin eurovaalitutkimuksen mukaan SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat tiukempaa sääntelyä yritysten veroparatiisikikkailuun puuttumiseksi.

Finnwatchin eurovaalitutkimuksen mukaan SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat tiukempaa sääntelyä veroparatiisitalouteen puuttumiseksi.

Sen sijaan Perussuomalaiset, joka on nostanut veroparatiisitalouden yhdeksi EU-vaaliohjelmansa kärkihankkeista, ei kannata yhtään nykyisen poliittisen keskustelun keskeisimmistä aloitteista yritysten aggressiivisen verosunnittelun suitsimiseksi. Finnwatchin mukaan on epäselvää, millä toimilla puolue aikoo puuttua ongelmaan. 

Euroopan unioni on Suomen tärkein viitekehys, jonka kautta voidaan puuttua veroparatiisitalouteen. Yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva Finnwatch selvitti kahdeksan suurimman eurovaaleihin osallistuvan puolueen ja niiden ehdokkaiden näkemyksiä vastuullisen veronmaksuun liittyvistä poliittisista hankkeista kyselytutkimuksella. 

Finnwatchin tiedotteen mukaan tiukinta säätelyä kannattivat SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto. RKP ja Kristillisdemokraatit tyytyi asteittaisiin lainsäädännön tiukennuksiin suurten uudistusten sijaan. Kokoomus ja Perussuomalaiset eivät tukeneet kaikkia kunnianhimoisimpia ja keskeisimpiä sääntelyhankkeita ja sitovia velvoitteita.

Finnwatchin kysymykset käsittelivät muun muassa monikansallisten yritysten maakohtaista raportointia, yritysten todellisten omistajatietojen avoimuutta, veroviranomaisten monenkeskistä ja automaattista tiedonvaihtoa sekä verovastuullisuuskriteerien sisällyttämistä julkisiin hankintoihin.

 

Verovastuullisuus julkisissa hankinnoissa

EU:ssa säädettiin uusi julkisten hankintojen direktiivipaketti tämän vuoden alussa. Julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa valtio ja kunnat voivat jo tällä hetkellä vapaaehtoisesti asettaa sosiaalisia ja ekologisia erityiskriteereitä hankkeiden valinnalle. Veronmaksun vastuullisuutta ei ole tähän mennessä huomioitu julkisissa hankinnoissa. 

Yli puolet kyselyyn vastanneista ehdokkaista katsoo, että sosiaalisten ja ekologisten erityiskriteerien sekä vero-oikeudenmukaisuuden huomioiminen yhteisillä varoilla tehtävissä julkisissa hankinnoissa tulisi säätää pakolliseksi. 

Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien mielestä verokriteerejä ei kuitenkaan tulisi sisällyttää hankintalakiin. 

RKP ja Kokoomus puolestaan näkevät EU:n roolin lähinnä neuvoa antavana ja katsovat, että EU:n komission tulisi antaa ohjeistus siitä, miten jäsenmaat voisivat asettaa tarjouksia tekevien yritysten veronmaksun vastuullisuuden julkisten hankintojen yhdeksi valintakriteeriksi.

Suurin osa Finnwatchin kyselyyn vastanneista eurovaaliehdokkaista kuitenkin kannattaa yrityksille pakollista maakohtaista raportointia sekä automaattista ja monenkeskistä verotiedonvaihtoa. Enemmistö haluaa myös yritysten todelliset omistajat julki.

 

 

Teksti: Josetta Nousjoki

 

Uusimmat

Suosituimmat