Uutinen - 20.02.2014 klo 11.25

Pohjoismaista aikuiskoulutusta kehitettävä vastaamaan työelämän tarpeita

Pohjoismaista ammatillista aikuiskoulutusta on kehitettävä ja harmonisoitava, vaatii pohjoismaisia palvelualoja edustavan unioni SUNin kiinteistöalan hallitus.

Pohjoismaista ammatillista aikuiskoulutusta on kehitettävä ja harmonisoitava, vaatii pohjoismaisia palvelualoja edustavan unioni SUNin kiinteistöalan hallitus. Kiinteistöalan hallituksen kokous järjestetään 20.2.2014 Tanskan palvelualojen liitossa (Serviceförbundet). Teemana on osaamisen haasteet pohjoismaiselle työelämälle.

Pohjoismaisen palvelualan unionin SUNin kiinteistöalan hallitus on huolestunut pohjoismaisen ammatillisen aikuiskoulutuksen hitaasta kehittymisestä ja koulutusjärjestelmissä olevista epäkohdista. Työvoiman vapaa liikkuvuus ja yhteisten osaamistarpeiden lisääntyminen Pohjoismaissa edellyttää sitä, että pohjoismaista koulutusta harmonisoidaan.

Näyttötutkintoihin perustuvaa toisen asteen koulutusta on kehitettävä edelleen siten, että tutkintojen osien suorittaminen saadaan tunnistettua Pohjoismaissa. Se tulee tunnustaa osana Pohjoismaissa suoritettua tutkintoa, jolloin jo suoritetut tutkinnon osat tai tutkinnot voidaan lukea hyväksi. Näin vältytään päällekkäiseltä osaamisen vaatimiselta.

Kiinteistönhoitoalan koulutuksen etenemisväyliä on kehitettävä niin, että alan korkeakouluissa annettava opetus mahdollistuu myös kiinteistönhoitajille. Alan yrityksissä Pohjoismaissa on puutetta myös alan esimiestason osaamisesta. Osaamisen kehittäminen tulee muuttuvassa työelämässä olla jatkuvaa ja tietojen täydentäminen on mahdollistettava koko elinkaaren ajalle.

SUNin kiinteistöalan hallitus edellyttää, että koulutuksesta vastaavat viranomaiset ja ay-liike toimivat tehokkaasti työelämän tarpeita vastaavan pohjoismaisen osaamisen kehittämiseksi. Lähtökohtana tulee olla se, että kaikilla on mahdollisuus suorittaa tutkinto osaamisen hankintatavasta riippumatta. Koulutuksen tulee perustua tasa-arvoon ja olla maksuton tutkintojen suorittajalle. Koulutuksen sisällön suunnittelussa tulee huomioida joustavuus, valinnaisuus sekä yksilölliset koulutuspolut. Lisäksi on huolehdittava siitä, että ammatillisen täydennyskoulutuksen kustannukset eivät tule työntekijän maksettavaksi.

Palvelualan pohjoismainen unioni SUN edustaa kiinteistö-, siivous-, sosiaalivakuutus- ja turvallisuusalaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Färsaarilla. Suomesta järjestöön kuuluvat Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. SUNin jäsenliittoja on 14, joiden jäsenistä hieman yli 100 000 kuuluu SUNiin.

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat