17.04.2015 klo 09.45

Puh.Joht.: Ann Selin

"Kaikkien #demokratia" voisi merkitä yhteisvastuullisuutta joka #vaaleissa.

Tätä kirjoittaessani on 12. huhtikuuta, PAMin liittovaalien viimeinen äänestyspäivä. Vielä ei ole tiedossa, kuinka moni käytti ääntään.

Verrattuna entiseen PAMin edustajistoon, liittokokoukseen pääsee suurempi joukko jäseniä. Siksi uuteen liittokokous- ja valtuustomalliin siirtymisen on ajateltu myös lisäävän äänestysaktiivisuutta. Yli 1500 liiton jäsentä asettui ehdolle. Kiitos jokaikiselle! Hyvä ehdokaskirjo on tärkeää, jotta oman edustajan valinta olisi helppoa. Nyt moni ehdokas on kampanjoinut aktiivisesti kertoakseen itsestään ja tavoitteistaan.

Äänestysaktiivisuus on joka maassa ja vaaleissa ongelma. Lainaan väljästi presidentti Tarja Halosen tv-haastattelussa lausumaa ajatusta: demokratia ja itsemääräämisoikeus hankitaan useimmiten lujan taistelun kautta, mutta ajan myötä siitä tulee liian itsestään selvää eikä sitä enää osata arvostaa.

Ensi sunnuntaina ratkeavissa eduskuntavaaleissa ennakkoääniä on annettu enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Toivottavasti se kielii yleisestä äänestysvilkkauden noususta. Olen keskustellut molemmista vaaleista monien ihmisten kanssa, myös turhautuneiden. Turhautunut ei kysy kysymyksiä, vaan esittää itselleen tosia väitteitä. Keskustelu on mahdotonta, jos toisella osapuolella ei ole vastaanottokykyä. Olen huolissani näistä ihmisistä ennen kaikkea heidän itsensä, mutta myös koko yhteiskunnan kannalta.

Maailma kapenee, omat vastoinkäymiset alkavat näyttää ylitsepääsemättömiltä, ja yksittäistapauksista tulee yleistotuuksia. Kenellä tahansa ei ole voimia tai halua pyrkiä itse päättäjäksi. Siksi heitä on kuunneltava. "Kaikkien demokratia" voisi olla sanapari, joka tekisi yhteisvastuusta totta sekä PAMissa että koko yhteiskunnassa. Sanapari on toki jonkin sortin paradoksi, jos jo demokratian perusajatuksena on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa.

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASKin slogan on "Vahvan tehtävä on tukea heikkoa". Toteutetaan tätä toiminnassamme myös kotimaassa. Vaikutetaan me, joilla on voimia ja tahtoa.

Teksti: Ann Selin, PAMin puheenjohtaja

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle