04.04.2014 klo 13.15

Puh.Joht.: Jaana Ylitalo

Osa-aikaisuus on mitä suurimmassa määrin tasa-arvokysymys. Siksi oikeutta kokoaikatyöhön on vahvistettava. #naisen euro

Maaliskuussa vietettiin naistenpäivää ja tasa-arvon päivää. Keskustelu naisten asemasta suomalaisilla työmarkkinoilla virisi hetkeksi, mutta hehkutukseen ei kenelläkään ollut aihetta. Naisen euro on edelleen 83 senttiä.

On siis helppo yhtyä esimerkiksi SAK:n puheenjohtajan Lauri Lylyn näkemykseen siitä, että on haettava uusia keinoja sukupuolten täydellisen palkkatasa-arvon saavuttamiseksi.

Esittelen yhden näkökulman. Ruotsin palkansaajakeskusjärjestö LO julkaisi naistenpäivän alla tasa-arvobarometrin. He lanseerasivat ”todellisiin kuukausipalkkoihin” perustuvan mittarin, jossa mukana ovat myös osa-aikaisista töistä maksettavat palkat. Huomioiduksi tulee siten myös naisille tyypillisempien osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus ”todelliseen palkkaan” ja palkkatasa-arvoon. Näin mitattuna naisen euro on Ruotsissa noin 73 senttiä.

Jos osa-aikaisissa työsuhteissa maksettavat palkat otettaisiin huomioon myös Suomessa, tulos olisi eittämättä samansuuntainen. Palkkaero kasvaisi entisestään, sillä kaikista osa-aikaisista työntekijöistä valtaosa on naisia. Osa-aikaisuudet ovat myös yleisimpiä naisvaltaisilla, kuten pamilaisilla, aloilla, joissa myös minimipalkkojen taso on matala ja kaikista matalin juuri osa-aikaisilla työntekijöillä.

Mitä asialle sitten pitäisi tehdä? Ruotsalaisten virkasisarten ja -veljien ratkaisu on sangen yksinkertainen: työelämää koskevalla lainsäädännöllä tai sopimuksilla on turvattava oikeus kokoaikatyöhön.

Saman asian puolesta teemme myös PAMissa hartiavoimin työtä. Elämiseen riittävän palkan pitää olla perusoikeus, myös naisille.

Teksti: Jaana Ylitalo, PAMin 1. varapuheenjohtaja

Uusinta uutta