Ammattiosasto - 15.04.2018 klo 18.32

Puhalletaan yhteen hiileen enemmän!

Idea ammattiosastojen yhteiseen kokous- ja verkostoitumispäivään on suoraan jäseniltä. Tilaisuudessa mm. ammattiosastojen puheenjohtajat pääsivät yhteisen pöydän ääreen vaihtamaan ajatuksia osastotoiminnasta.

Uusia tuulia ammattiosastojen toimintaan löytyy vertaistuesta, jaetuista toimintaideoista ja yhteistyöstä. Reilu 70 ammattiyhdistysaktiivia kehitti yhdessä oman ammattiosaston toimintaa ja löysivät uusia kasvoja toisensa joukosta, joiden kanssa tiivistää yhteistyötä entisestään.

”Ammattiosastojen toiminnan tavoitteena on se, että me yritämme muuttaa yhteiskuntaa työntekijöille ystävällisemmäksi”, totesi Petri Järvinen, keskolaisia edustavan ammattiosaston puheenjohtaja Vantaalla järjestetyssä kuuden ammattiosaston yhteisessä päivässä.  

Vuorovaikutus jäsenistöön ja yhteiskuntaan sekä keskinäisen verkostoitumisen kehittäminen nousivat esille osallistujien puheissa.  Ammattiyhdistysliikkeen tunnettavuuden kasvattamista etenkin nuorten keskuudessa pidettiin jäsenhankinnan onnistumisen kannalta merkittävänä. Siksi liiton jäsenyyden tärkeys on syytä tuoda esille työpaikkojen päivittäisessä arjessa.

”Face to Face -kohtaaminen on aina hyvä. Se tuo asiat liki. Vuorovaikutusta olisi tärkeää lisätä myös ammattiosastojen ja luottamusmiesten välillä”, peräänkuulutti Kimmo Vanhala, hotelli-ja ravintolatyöntekijöiden pääkaupunkiseudun osaston puheenjohtaja.

Ammattiosastojen yhteistyön tiivistäminen nähtiin väylänä parempaan jäsenistön äänen kuulemiseen ja osastojen roolin kasvuun entistä vahvempina yhteiskunnallisina mielipidevaikuttajina.

”Pamilaisten ammattiosastojen pitäisi puhaltaa enemmän yhteen hiileen. Meidän olisi osastoina otettava enemmän yhdessä kantaa ajankohtaisiin jäsenille tärkeisiin aiheisiin, se on fakta”, totesi Petri Leskelä Stockmannin työntekijöiden ammattiosastosta.

Leskelän sanomaa vaikuttamistyön merkityksestä jatkoi Mikko Eronen alkolaisten ammattiosaston puheenjohtaja. Hän vahvisti, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osa työntekijöiden etujen valvontaa, joka kuuluu ammattiosastojen toimintaan.

”Esimerkiksi meillä alkolaisten keskuudessa vuodenvaihteessa voimaan tullut uusi alkoholilaki oli iso juttu. Sen mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat meihin työntekijöihin. Siksi alkoholilain kokonaisuudistukseen vaikuttaminen oli meille ammattiosastonakin tärkeä asia, Eronen totesi.

Jokainen pamilainen kuuluun ammattiosastoon, jonka kautta voi vaikuttaa liiton toimintaan sekä osallistua erilaisiin tapahtumiin. Ammattiosastot voivat olla esimerkiksi yrityskohtaisia (jäsenet ovat yhden yrityksen työntekijöitä), alueellisia tai kaupunkikohtaisia ja valtakunnallisia. Ammattiosastojen tehtävänä on toimia jäseniä lähellä ja heidän mielipiteitään ja toiveitaan kuunnellen ja toiminnassa huomioon ottaen.  

Osastojen toiminnassa tärkeää on toimiva yhteys jäseniin.

”Aina ei ammattiosaston ole helppoa tietää, mitä mieltä jäsenet ovat. Esimerkiksi meillä jäsenet ovat valtakunnallisesti hajallaan eri työpaikoissa: yksi jäsen yhdessä kampaamossa. Se tarkoittaa, että tietoa jäseniltä pitää välillä kaivamalla kaivaa ja kysellä, kertoi Katja Maunula-Sairanen, kauneudenhoitoalan ammattiosaston puheenjohtaja.

Järvenpääläisten liiketyöntekijöiden puheenjohtaja Nico Puustinen on sitä mieltä, että yhteistyö toisten ammattiosastojen kanssa antaa lisää voimavaroja myös pienelle ammattiosastolle oman toiminnan toteuttamiseen.

”Olemalla mukana yhteisissä tapahtumissa saamme voimaa ja näkyvyyttä. Tärkeänä antina päivässä oli saadut ideat siitä, miten voimme suuntautua entistä enemmän ammattiosastona ulospäin, hän kertoo.

Puheenjohtajien 3 suositusta, miksi ammattiosastojen välistä yhteistyötä on hyvä tehdä:

1. Tutustuminen toisiin

Ammattiosastojen yhteisissä tapahtumissa ja tapaamisissa oppii tuntemaan toisia liiton luottamushenkilöitä. Verkostoituminen auttaa omassa työssä ammattiosaston luottamustehtävissä.

 2. Ideoiden vaihto

Toisilta kuullut ideat ja käytännön esimerkit tavoista toimia antavat uutta virtaa oman ammattiosaston toiminnan eteenpäin kehittämiseksi.

3. Vertaistuki

Ajatustenvaihto antaa aina itselle voimia. Kaikkea ei myöskään tarvitse keksiä yksin tai tehdä yksin. Jollain muulla saattaa olla jo valmiit toimintamallit olemassa.

Mistä oli kyse? - Sääntömääräiset kevätkokousasiat yhdistettiin yhteistapaamiseen

Uusia tuulia ammattiosastojen toimintaan löytyy vertaistuesta, jaetuista toimintaideoista ja yhteistyöstä. Ammattiosastojen aktiivit kokoontuivat Vantaalle sunnuntaina 15.4. kevätkokoukseen ja pohtimaan yhteistyömahdollisuuksia.

Kuusi pamilaista ammattiosastoa kokoontui Vantaalle saman päivän aikana pitämään sääntömääräisen kevätkokouksen. Kevätkokouksien yhteyteen oli järjestetty myös osastojen yhteistä ohjelmaa, tilaa jäsenten keskustelulle ja ajatusten vaihdolle.

Idea ammattiosastojen yhteiseen kokous- ja verkostoitumispäivään on suoraan jäseniltä. Mukana oli niin paikallisia ja yrityskohtaisia ammattiosastoja kuin myös valtakunnallisia, koko Suomessa toimivien ammattiosastojen keskeisiä toimijoita ja aktiiveja.

PAMin Helsinki-Uusimaan aluepäällikkö Johanna Sparf oli iloinen päivän onnistumisesta ja isosta osallistujajoukosta.

”Usein osastojen johtokunnat painivat samojen kysymysten parissa ja ilman yhteyksiä toisiin, voivat hyvät ideat jäädä kuulematta ja leviämättä eteenpäin. Näistä huomioista kumpusi jäseniltä toive yhteiseen ammattiosastojen tapahtumaan, jossa toiminnasta päästäisiin puhumaan yhdessä, Sparf kertoo.

Vantaalle kokoontuivat sunnuntaina 15.4. PAMin Keskolaisten ammattiosasto, Stockmannin ammattiosasto, Järvenpään liiketyöntekijöiden osasto, Kauneudenhoitoalan osasto, Alkon liikeväki ALV:n osasto sekä Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto.

Kehysriihen heikennykset eivät käy!

Maan hallituksen kehysriihessä esittelemät aikeet heikentää työelämän turvaa ei käy pamilaisille ammattiosastopuheenjohtajille.

Usean pamilaisen ammattiosaston puheenjohtajan allekirjoittaman yhteiskannanotto kertoo, että jäsenten keskuudesta selvitetään valmiutta poliittiseen lakkoon ryhtymisestä, mikäli hallitus aikoo toteuttaa aikeensa nuorten työntekijöiden määräaikaisten työsopimusten solmimisesta ilman perustetta ja pienten työpaikkojen irtisanomissuojan heikentämisestä.

Kannanotossa todetaan, että maan hallitus on kolme vuotta leikannut kovalla kädellä ja pienituloisimmat ovat joutuneet leikkauksien maksajiksi. Viimeisimmän kehysriihen päätökset kohdistaa rankkoja heikennyksiä nuoriin ja pieniin työpaikkoihin saa ammattiosastotoimijoilta täystyrmäyksen.

Heidän mielestään työelämän turvallisuutta pitäisi heikennysten sijaan vahvistaa:

”Mikäli työntekijällä on varmuus työsuhteen jatkuvuudesta ja samalla koko tulevaisuudesta, on heillä pienempi kynnys siirtyä sellaisiin työpaikkoihin, joissa he pääsevät antamaan itsestään täyden potentiaalinsa”, ammattiosastojen puheenjohtajat toteavat yhteiskannanotossaan.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan PAMin Keskolaisten ammattiosaston verkkosivuilta

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle