Työelämä - 25.09.2020 klo 09.00

Rakennetaan luottamusta palvelualojen työpaikoille

Laurent Tran-Nguyen on opettanut monissa kansainvälisissä yrityksissä ja yliopistoissa, valmentanut YK:n tehtäviin lähteviä asiantuntijoita ja diplomaatteja sekä toiminut Ulkoasiainministeriön erityiskonsulttina. Kuvaaja: Jaakko Lukumaa

PAMin henkilökuntaa koulutetaan syksyn aikana tunnistamaan paremmin työperäistä hyväksikäyttöä ja palvelemaan moninaistuvaa jäsenistöä.

Tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään on yksi jokaisen ihmisen perustarpeista, on synnyinmaa missä hyvänsä.

Yhä useammalla palvelualan työpaikalla arkipäivää rikastuttavat monenlaiset kulttuurit. Haasteita kuitenkin syntyy helposti, kun erilaiset arvomaailmat ja erilaiset tavat viestiä kohtaavat, selvittää kouluttaja Laurent Tran-Nguyen.
”Ja kun toisilleen tuntemattomat arvot joutuvat jatkuvasti koetukselle, konfliktit voivat vahingoittaa työyhteisöä vakavastikin”.

Viestimällä oikein – toista aidosti ymmärtäen – on mahdollista luoda pohja luottamukselle, jotta maahanmuuttaja saadaan kertomaan tarinansa, Tran-Nguyen jatkaa.
”Erilaisten ihmisten syvällisempi ymmärtäminen edellyttää empatiaa, mutta myös tietoa kulttuurien välisistä vivahde-eroista.”

Haasteena on myös vieras kieli eikä kaikkea pysty sanoin kuvaamaan.
”Kun ei ymmärrä. Ei löydä sanoja.”

Syksyn aikana Tran-Nguyen kiertää eri puolilla Suomea kouluttamassa PAMin työntekijöitä ymmärtämään paremmin erilaisista kulttuureista Suomeen tulevia ihmisiä, jotta monikulttuurisilla palvelualojen työpaikoilla esille tulevia ongelmatilanteita olisi helpompi käsitellä. Koulutusta pilotoitiin PAMin Helsingin toimiston henkilökunnalle pari vuotta sitten ja nyt vuorossa on aluetoimistojen henkilökunta.

Ihmiset ovat yksilöitä, niin maassa syntyneet kuin uuteen maahan muuttavatkin. On monenlaisia tapoja suhtautua samaan asiaan. Jokainen tilanne on erilainen ja jokaisella alueella on omat lähtökohtansa. Niinpä tämäkin koulutus koostuu useista erilaisista elementeistä, jotka räätälöidään vastaamaan kunkin alueen tarpeita, Tran-Nguyen kertoo.
”Yksi näistä elementeistä on ihmisten inhimillisen puolen esille nostaminen. Maahanmuuttajan ymmärtäminen ihmisenä.”

Koulutuksen aikana käydään läpi myös muun muassa viestinnän vaikeutta, kun kulttuurierot muuttavat sanoman merkitystä. Erilaiset ilmeet ja eleet aiheuttavat usein väärinymmärryksiä. Koulutus perehdyttää ristiriitojen syihin ja kehittymiseen sekä antaa työkaluja ennaltaehkäistä kulttuurien välisiä ristiriitoja ja purkaa syntyneitä konflikteja. Pienillä esimerkeillä, keskustelemalla ja pala kerrallaan ongelmatilanteita ratkotaan yhdessä käytännön esimerkkien kautta.
”Erilaisten käytännön harjoitusten avulla on mahdollista oppia myös tunnistamaan, jos työpaikalla on ongelmia, esimerkiksi työperäistä hyväksikäyttöä.”
”Ja kun luottamussuhde PAMiin on kerran syntynyt, siitä voi muodostua elinikäinen side.”

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle