Yhteiskunta - 07.10.2021 klo 11.48

Reilut työehdot kuuluvat myös alustatalouden työntekijöille

Yrittäjyydeksi naamioidun työn ongelmat on yhdistetty erityisesti alustatalouden yhtiöihin. Kuva: Anna Autio

Reilu työ -verkosto vaatii yrittäjyydeksi verhotun työn epäkohtiin puuttumista. Verkosto ottaa aiheeseen vahvasti kantaa kansainvälisen Kunnon työn -päivän ulostulossaan.

Tänään 7.10. vietetään kansainvälistä Kunnon työn -päivää. Päivän tarkoituksena on muistuttaa, että jokaisella on oikeus reiluihin ja säällisiin työehtoihin. Reilu työ -verkosto on valinnut päivän teemaksi yrittäjyydeksi verhotun työn monet epäkohdat. Yrittäjyydeksi verhotussa työssä toiminnan tavoitteena on usein pyrkimyksenä välttää työnantajan velvoitteita. PAM on Reilu työ -verkoston jäsen.

”Reilu työ -verkosto pitää tärkeänä, että hallitus pitää kiinni lupauksestaan täsmentää työsuhteen määritelmää, jotta jatkossakin lainsäädäntö antaa turvaa sitä tarvitseville ja työnteon naamioiminen yrittäjyydeksi vaikeutuu. Lisäksi viranomaisille on taattava riittävät resurssit ja toimivalta valvoa lain noudattamista sekä puuttua ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön”, todetaan verkoston julkaisemassa tiedotteessa. Asiaan liittyvä hallitusohjelman kirjaus on parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriössä valmistelussa ja verkosto odottaa valmistelulta työntekijöiden oikeuksien turvaamista.

Kyse on erityisesti alustatalouden ongelmasta


Yrittäjyydeksi naamioidun työn ongelma kytkeytyy erityisen tiiviisti niin sanottuihin alustatalouden yrityksiin. Paljon keskustelua on viime aikoina herättänyt esimerkiksi se, ovatko alustayhtiöiden ruokalähetit yrittäjiä vai työsuhteessa työskenteleviä työntekijöitä. PAM vei heinäkuussa oikeuteen ruokalähetin työsuhteen olemassaoloa koskevan asian, jossa arvioidaan ruokalähetin työsuhteen tunnusmerkistön täyttymistä.

”Tietämättömyys työelämän pelisäännöistä, kielitaidottomuus ja riippuvuus työnantajasta altistavat hyväksikäytölle. Työntekijät ovat usein heikoilla järjestelyissä, joissa oikeussuhde pyritään tietoisesti sopimusehdoin saamaan näyttämään muulta kuin työsopimukselta ja työntekijöillä ei olosuhteiden pakosta välttämättä ole muuta mahdollisuutta kuin tehdä töitä millä ehdoilla tahansa. Ilmiö vääristää myös yritysten välistä reilua kilpailua”, muistuttaa Reilu työ -verkosto tiedotteessaan, jonka voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Reilu työ -verkosto perustettiin Rikosuhripäivystyksen ja SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan toimesta vuonna 2016 kehittämään yhteistyötä etenkin ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi. PAM on ollut alusta asti mukana verkoston toiminnassa jäsenenä.

Teksti: Eemeli Peltonen

Uusinta uutta