28.01.2016 klo 10.02

Resenärförsäkring för förtroendemän

Du kommer väl ihåg att förbundets förtroendemän omfattas av en resenärförsäkring för fritid som tecknats hos Turva? Försäkrade är alla medlemmar som har ett förtroendeuppdrag i förbundet, med undantag av kontaktpersoner. Försäkringen omfattar förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud och EWC-representanter samt deras ersättare.

Alla förtroendemän har fått ett reseförsäkringskort från Turva. Kortet gäller så länge som personen arbetar som förtroendeman eller tills försäkringsavtalet upphör. Om ditt reseförsäkringskort har förkommit kan du beställa ett nytt kort genom att kontakta PAMs medlemsregister. Om du inte hinner få det nya kortet innan resan börjar lönar det sig att begära ett reseförsäkringsintyg av Turva.

Försäkringens centrala innehåll beskrivs i en broschyr med produktfakta. Tveka inte att ringa oss på Turvas servicenummer 010 195 110 eller titta in på vårt närmaste kontor.

Produktfakta: Servicefacket PAM rf:s försäkring för förtroendepersoner (pdf)

 

Uusinta uutta