Työelämä - 06.06.2019 klo 15.00

Rönni-Sällinen: Ilmastonmuutoksen torjunta kaipaa myös työntekijöiden ideoita

"Liiton tehtävä on kaikkiaan tuoda turvaa työelämän tuulissa ja myrskyissä", sanoo PAM:in uusi puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen. Kuvaaja: Heli Sorjonen

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toivoo, että alan työntekijät voisivat olla mukana aktiivisesti kehittämässä työpaikkojensa ilmasto- ja ympäristötoimia.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin eilen valittu puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen totesi linjapuheessaan liittokokousväelle, että vaikka elämmekin monenlaisten muutosten keskellä, ehkä merkittävin tulevaisuuteen väistämättä vaikuttava tekijä on ilmastonmuutos ja sen hillintään tähtäävät toimet.

”Meillä on vastuu ja velvollisuus toimia. On pystyttävä vähentämään uhkia ilmastonmuutoksen seurauksista”, Rönni-Sällinen linjasi.

Maan uuden hallituksen ohjelmassa on kirjaus toimialakohtaisista tiekartoista siirtymiseksi vähäpäästöisyyteen. Tässä työssä hallituksen on syytä ottaa Rönni-Sällisen mielestä huomioon myös työntekijöiden näkemykset.

”Minä toivon, että tulevaisuuden pamilaiset ovat aktiivisesti kehittämässä työpaikkojensa toimia esimerkiksi energiatehokkuuden suhteen. Mutta samalla toivon, että toimet tehdään työpaikalla yhteistyössä siten, ettei samalla heikennetä työntekijöiden toimeentuloa ja työehtoja”; Rönni-Sällinen sanoo.

Rönni-Sällinen muistuttaa, että pitkälti kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen ansiosta Pariisin ilmastosopimuksessa on oikeudenmukaisen siirtymän käsite. Sillä tarkoitetaan, että siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan tulee tehdä oikeudenmukaisella tavalla.

”Jos ilmastotoimet vaikuttavat päälle liimatulta viherpesulta ja vaikuttavat siten, että eurot siirtyvät työntekijöiden pussista työnantajalle, kääntää se toimet itseään vastaan eikä edistä ilmastonmuutoksen torjuntaa”, Rönni-Sällinen varoittaa.

Työssäkäyvien köyhyyden taustalla osa-aikatyö on merkittävin tekijä. Rönni-Sällinen toteaa, että on löydettävä uusia keinoja, joilla saadaan työntekijöille elämiseen riittävä palkka.

”Palkan ja sosiaaliturvan yhdistämistä tarvitaan, mutta se ei saa johtaa siihen, että työnantajat laittavat yhteiskunnan maksettaviksi pyrkimyksensä luoda työpaikoille kahden kastin työntekijöitä tai puutteensa työvuorosuunnittelun osaamisessa”, Rönni-Sällinen sanoo.

Kokoaikatyön edistäminen onkin Rönni-Sällisen mielestä nähtävä yhteiskunnallisena win-win -tilanteena, jossa kaikki hyötyvät. Perusteena on se, että pula ammattitaitoisista työntekijöistä, työkykyisten ja työhaluisten työntekijöiden vajaatyöllisyys, työssäkäyvien toimeentulon paikkaaminen sosiaaliturvalla ja julkisen sektorin kestävyysvaje on tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta kestämätön yhtälö.

Liiton tehtävä on kaikkiaan tuoda turvaa työelämän tuulissa ja myrskyissä, Rönni-Sällinen totesi.

”Liiton tärkein työkalu vaikuttaa työsuhteiden ehtoihin on työehtosopimus. Palvelualoilla on paljon pieniä, järjestäytymättömiä yrityksiä. Niinpä yleissitovuuden merkitys on erityisesti pamilaisilla aloilla suuri” Rönni-Sällinen sanoi.

Lue koko puhe täältä.

7.6. vaihdettu kuva 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle