Työehdot - 11.01.2022 klo 15.57

Ruokalähettien asema paranee Espanjassa ja Hollannissa

Kuva: Just Eat Takeaway

Espanjan Just Eat- ja Hollannin Deliveroo -alustojen työntekijät ovat nyt työehtosopimusten piirissä, jotka takaavat heille muun muassa minimiansion sekä oikeuden sairas- ja loma-ajan palkkaan.

Espanjan suurin alustayhtiö Just Eat Spain on solminut ruokalähettejään koskevan työehtosopimuksen CCOO ja UGT -ammattiliittojen kanssa. Työehtosopimus takaa läheteille 30 päivää vuosilomaa, määrittää työpäivän maksimipituudeksi 9 tuntia ja tuo turvaa työtapaturmien varalta. Sopimus tuli voimaan tammikuun 2022 alusta ja se pitää sisällään myös oikeuden olla tavoittamattomissa, joka sallii työntekijöiden irtautua työtehtävistään työajan ulkopuolella.

Hollannissa puolestaan FNV -liitto voitti Deliveroo -alustayhtiötä vastaan nostamansa syytteen, jonka seurauksena Hollannin valitustuomioistuin määräsi Deliveroo -lähetit FNV:n työehtosopimuksen piiriin. Deliveroo -alustan työntekijöille päätös tarkoittaa muun muassa tuntipalkkaa ja loma- ja sairasajan palkkaa. Oikeuden päätös tuli pian sen jälkeen, kun toisessa saman ammattiliiton ajamassa oikeustapauksessa oli määritelty, että yhtiön ruokalähetit ovat työntekijöitä itsensä työllistäjien sijaan.

Suomessa PAM nosti viime heinäkuussa kanteen Woltia vastaan Helsingin käräjäoikeudessa ja vaatii tuomioistuinta vahvistamaan ruokalähettien työskentelevän työsuhteessa. PAM olisi myös halukas solmimaan työehtosopimukset lähettipalveluyritysten kanssa.

Lue lisää: UNI Global Union: Historic victories for Just Eat and Deliveroo workers in Europe

 

Uusinta uutta