03.04.2014 klo 15.35

SAK perustaa neuvontapisteen maahanmuuttajille

Ammattiyhdistysliikkeen neuvontapiste palvelisi kaikkia ulkomaalaisia työntekijöitä. Hankkeelle haetaan parhaillaan rahoitusta.

SAK suunnittelee neuvontapisteen avaamista ulkomaalaisille työntekijöille.

"Tarkoitus on perustaa matalan kynnyksen neuvontatoimisto, joka palvelee ulkomaalaisia työntekijöitä työelämään liittyvissä kysymyksissä riippumatta siitä, ovatko he ammattiliiton jäseniä tai laillisesti maassa vai eivät", kertoo maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä SAK:sta.

Ulkomaalaisten työntekijöiden edunvalvontahankkeeseen on tulossa mukaan SAK:laisia liittoja ja Työväen Sivistysliitto TSL. Yhteistyötä suunnitellaan myös viranomaisten, järjestöjen ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kanssa. Neuvontapiste on tarkoitus avata vuoden lopussa. Kyntäjän mukaan hankkeelle haetaan rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ESR:stä.

"Jos rahaa ei sieltä tule, katsomme muita vaihtoehtoja. Käynnistämme tällaisen toiminnan joka tapauksessa", Kyntäjä sanoo.

Tänään julkaistun Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin HEUNIn ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä koskevan tutkimuksen mukaan palvelupisteelle on huutava tarve. Poliisin tutkimien hyväksikäyttötapausten määrä on lisääntynyt merkittävästi. Vuonna 2012 ihmiskauppaan, törkeään ihmiskauppaan ja kiskonnantapaiseen työsyrjintään liittyviä esitutkintoja tehtiin 65, kun niitä vuonna 2007 oli 17.

"Tilastot näyttävät kuitenkin vain jäävuoren huipun, koska uhrit hakevat apua varsin harvoin. Ulkomaalaiset työntekijät eivät tunne oikeuksiaan eivätkä tiedä mistä hakea apua", tutkija Anniina Jokinen kertoo.

HEUNIn tutkimus osoittaa, että työperäinen ihmiskauppa on kytköksissä lievempään ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöön ja harmaaseen talouteen. Ravintola-alalla hyväksikäyttö liittyy järjestelmälliseen ohimyyntiin ja pimeän työvoiman käyttöön. Siivousalalla kovasta kilpailusta johtuvat alihintaiset tarjoukset ja hankintojen ketjutus lisäävät hyväksikäytön riskiä ketjun loppupäässä. Työnantajien motiivina on yleensä raha, eivätkä ne kuulu työnantajaliittoihin.

"Nykyiset sanktiot hyväksikäyttöön puuttumiseksi ovat hampaattomia", Jokinen sanoo. Hän vaatii yhteisösakon käytön laajentamista ihmiskaupparikoksista myös kiskonnantapaiseen työsyrjintään ja liiketoimintakiellon käytön lisäämistä.

HEUNIn tutkimusraportti listaa sivukaupalla muitakin suosituksia ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön estämiseksi. Niiden joukossa ovat ammattiliittojen ryhmäkanneoikeus, työsuojeluviranomaisten ulkomaalaistarkastajien määrän ja resurssien lisääminen sekä ravintola- ja siivouspalveluita ostavien tahojen hyväksikäyttötietoisuuden parantaminen.

 

Teksti: Josetta Nousjoki

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle