Yhteiskunta - 08.04.2021 klo 15.57

Satoja pamilaisia ehdokkaana kuntavaaleissa – katso millaisia!

Äänestäjät ratkaisevat esimerkiksi sen, kuinka tasainen ikäjakauma valtuustoissa on tulevalla kaudella.

Tyypillinen PAMilainen kuntavaaliehdokas on 36-45-vuotias nainen, joka tekee töitä kaupassa Uudellamaalla ja on nimeltään Katja. Ehdokkaita on kaikissa rekisteröityneissä puolueissa, mutta eniten SDP:ssa.

Palvelualoilla työskenteleviä kiinnostaa parantaa oman kuntansa asioita. PAM on pyytänyt ehdokkaaksi asettuneita jäseniään ilmoittamaan itsestään liittoon ja maaliskuun loppuun mennessä 320 ehdokasta oli kertonut tavoittelevansa paikkaa politiikassa ja oman kunnan valtuutettuna.

PAM on ammattiliitto, jossa naisten ja nuorten osuus jäsenistä on suuri. Se näkyy myös kuntavaalien PAMilaisissa ehdokkaissa. Vielä ei tiedetä lopullisesti millainen ehdokasjoukko kesäkuun vaaleissa tähtää valtuustoihin, mutta ainakin vuoden 2017 kuntavaaleihin verrattuna PAMin ehdokkaat ovat nuorempia ja naisten osuus on suurempi kaikkiin ehdokkaisiin verrattuna.

Viime kuntavaaleissa kaikista ehdokkaista naisia oli 40 %, kun PAMin ehdokkaista naisia on 58 %. PAMin ehdokkaiden keski-ikä taas on 44 vuotta, kun se kaikkien ehdokkaiden joukossa oli viime vaaleissa lähemmäs 50 vuotta.

Kolmen puolueen kärki

Ehdokkaita löytyy jo nyt lähes kaikista rekisteröityneistä puoleista. Kolme eniten ehdokkaita pamilaisista riveihinsä kerännyttä puoluetta ovat SDP (45,5 %), Vasemmistoliitto (25,6 %) ja Perussuomalaiset (9,9 %). 

Keskustan ja Vihreiden listoilta paikkaa politiikasta tavoittelee 5,4 % ehdokkuudestaan PAMiin ilmoittanutta liiton jäsentä. Tämä lisäksi liiton jäseniä löytyy myös RKP:n, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien sekä Liike Nyt:n ja Feministisen puolueen ehdokkaiden joukosta sekä itsenäisten valitsijalistojen kautta.

Nuorempia ja naisempia

Tällä hetkellä kuntalaisten asioista valtuustoissa on päättämässä keskiverto kuntalaisia iäkkäämpi, miehisempi, koulutetumpi ja parempituloisempi joukko.

Viime kuntavaaleissa myös ehdokkaat erosivat ikä- ja sukupuolirakenteeltaan äänioikeutetuista. Sama pätee PAMin ehdokkaisiin suhteessa PAMin jäsenistöön.

PAMin ehdokkaista naisia 58 % ja miehiä 42 %, mutta jäsenistössä naisia on selvästi enemmän, 74 % , ja miehiä 26 %. PAMin ehdokkaissa miehiä on määräänsä enemmän erityisesti nuorimmissa ja vanhemmissa ikäryhmissä. Yli 65-vuotiaissa miehiä on jo selvä enemmistö.

Nuorin ehdokkaista on 18-vuotias ja vanhin 70. Pamilaisista ehdokkaista suurin ikäryhmä ovat 36-45-vuotiaat. Heitä on ehdokasjoukosta 27 %. Kaikista PAMin jäsenistä taas alle 31-vuotiaita on noin kolmannes.


Tutustu ehdokasgalleriaan

Ehdokasjoukosta suurin osa on kertonut olevansa töissä kaupan alalla (40 %). Matkailu- ja ravintola-alalla ehdokkaista on  17 %, kiinteistöpalveluissa 6,5 % ja turvallisuusalalla 5 %. Loput ovat muilta aloilta.

Pamilaisia ehdokkaita löytyy ympäri Suomea. Vaikeinta löytää pamilainen omassa kunnassa ehdokaslistojen joukosta näyttää tässä vaiheessa olevan Kainuun alueen kunnissa.

PAM on aukaissut verkkosivuillaan ehdokasgallerian, josta voi etsiä kuntavaaleissa ehdolla olevaan liiton jäsentä.

Lista ja tämän jutun tiedotkin täydentyvät sitä mukaan, kun ehdokkaat ilmoittavat ehdokkuudestaan PAMiin ja toimittavat tietonsa ehdokasgalleriaan.

 

Tutustu pamilaisiin ehdokkaisiin ehdokasgalleriassa ja PAMin kuntavaaliteemoihin.

Siirry selaamaan ehdokasgalleriaa

Tutusta PAMin kuntavaaliteemoihin

 

Juttua on täydennetty ja tarkennettu monin osin 8.4.2021 klo 19.40

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.