Työelämä - 20.10.2020 klo 06.00

Seksuaalinen häirintä lisääntyy kertovat PAMin jäsenet kyselyssä: Kommetteja, koskettelua ja kikkelikuvia

PAMin julkistaman kyselyn mukaan asiakaspalvelutyössä olevista 57 % oli kohdannut työssään viimeisen vuoden sisällä seksuaalista häirintää. Kuva: Gettyimage

PAM selvitti kyselyllä asiakaspalvelutyössä koettua väkivaltaa ja seksuaalista häirintää jäsenistöltään. Yli puolet työntekijöistä kokee väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Seksuaalinen häirintä kohdistuu erityisesti nuoriin.

Kyselystä ilmenee, että seksuaalinen häirintä ja väkivallan uhka ovat lisääntyneet työpaikoilla vuodesta 2015, jolloin asiaa kysyttiin edellisen kerran.

Monissa palvelualojen työtehtävissä on riski joutua väkivallan kohteeksi. Kyselystä selviää, että yli puolet on saanut osakseen nimittelyä tai uhkailua asiakkaiden taholta viimeisen vuoden aikana. Fyysistä väkivaltaa tai välineellä (esim. veitsellä) uhkailua oli kokenut joka kymmenes.

Asiakaspalvelutyössä olevista 57 % oli kohdannut työssään viimeisen vuoden sisällä seksuaalista häirintää. Kaikista naisista häirintää koki 40 %, miehistä 16 %.

”Luvut ovat isoja. Jokaisella olisi oltava oikeus tehdä työnsä ilman häirintää, loukkauksia, väkivaltaa tai sen uhkaa”, kommentoi PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä kyselyn tuloksia.

 

Seksuaalinen häiritä johtaa jopa työpaikan vaihtoon
 

 

"Humalainen keski-ikäinen nainen puristi kovasti haaruksistani yrittäen samalla suudella. "

Vartija ikä: 35-44 vuotta

 

Joka viides kyselyyn vastanneista kertoi, että on vaihtanut häirinnän vuoksi alaa tai työpaikkaa. Seksuaalinen häirintä kohdistuu erityisesti nuoriin. Alle 25-vuotiaista häirintää on kokenut peräti 70 %.  Asia on kuitenkin tuttu kaikille ikäryhmille. Seksuaalinen häirintä kohdistuu usein naisiin, mutta myös miehet kokevat sitä pamilaisilla aloilla. Joka viides mies on joutunut seksuaalisen häirinnän uhriksi.
 

Seksuaalinen häirintä aiheuttaa ahdistusta ja pelkotiloja sekä vaikuttaa omaan käyttäytymiseen. PAMin työympäristöasiantuntijat vaativatkin työpaikoille lisää osaamista ja ilmapiirin muutosta seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi:

”Häirintätilanteet vaikuttavat työntekijöiden työkykyyn. Kyseessä ei ole tiettyjen ammattien luontaisetu. Työnantajan velvollisuus on lopettaa häirintä, mutta työnantajaan ei luoteta eikä sille uskalleta kertoa asiasta”, työympäristöasiantuntija Merja Vihersalo sanoo.


”Kahvilatyössä isketään silmää, sanaillaan tortuista, pipareista tai munkeista kaksimielisesti.”

Tarjoilija ikä: 35-44 vuotta.

Hiljaisuus on rikottava ja työnantajien osattava puuttua paremmin

 

Seksuaalisesta häirinnästä kerrotaan liian harvoin omalle esimiehelle, häirintää kokeneista peräti 60 % jättää sen tekemättä. Kyselyn mukaan syy siihen usein on se, ettei kertomisella koeta olevan väliä tai että sen ei uskota johtavan mihinkään. Tämän tilanteen korjaamiseksi PAM peräänkuuluttaa työpaikoille lisää osaamista syntyneiden tilanteiden käsittelyyn ja niiden estämiseksi.

”Häirinnästä tai väkivallasta ilmoittaminen pitäisi tehdä itsestään selväksi ja helpoksi – ei niin, että on pitkä byrokraattinen prosessi, joka johtaa lopulta siihen, että kuunnellaan, mutta ei tehdä asialle mitään”, Kähärä sanoo.

Vihersalo ja Kähärä toteavat, että asiaa koskeva lainsäädäntö on kutakuinkin kunnossa. Työpaikoilta puuttuu kuitenkin  heidän mukaansa osaamista ja esimiehillä on usein huonot eväät käsitellä tai estää häirintätilanteita.

”Siksi työnantajien osaamisvaatimuksia – esimerkiksi työsuojelupäälliköiden koulutusvelvollisuutta – olisi lisättävä.”

 

Ammattiliiton sopimuksilla ja ohjeilla keinoja varautumiseen ja tilanteiden korjaamiseen

”Kaksimielisiä kommentteja virnuilun saattelemina. Yleensä tätä harrastavat selvästi parempituloiset miehet, jotka kokevat sen ilmeisesti oikeudekseen. 

Myyjä ikä: 45-54 vuotta.

Kyselyn tulokset kertovat myös, että #metoo -kampanja, joka nosti esille ihmisten kokemuksia seksuaalisestä häirinnästä, ei ole vaikuttanut palvelualoilla. Vastaajista 92 % ajattelee, ettei #metoo ole vaikuttanut asiakkaiden käytökseen.

Asiakkaiden taholta tapahtuvaan häirintään ja työntekijöiden siltä suojelemiseen voidaan vaikuttaa myös työehtosopimuksilla. PAM ja Kaupan liitto sopivat tekevänsä pk-yrityksille ohjeet asiakkaiden taholta tulevan häirintään varautumiseen.

”Esimies ei voi aina olla paikalla, joten työntekijälle on annettava valtuudet suojella itseään uhkaamalla esimerkiksi palvelun lopettamisella. On päästävä ajatuksesta, että asiakas on aina oikeassa ja että asiakkaasta on pidettävä kiinni työntekijän suojelun kustannuksellakin.”, Kähärä sanoo.

Omalta osaltaan PAM kouluttaa henkilöstöä edustavia työsuojeluvaltuutettuja ja luottamusmiehiä perus- ja jatkokursseilla häirinnän tunnistamiseen ja kitkemiseen. PAMin ja työnantajaliittojen neuvottelemissa matkailu- ja ravintola-alan, kaupan, elokuvateatterityöntekijöiden, golfin, bingon ja kansallisteatterin tekniikan työehtosopimuksissa kielletään häirintä.


Tutustu kyselytutkimuksen tuloksiin:

Jos PDF ei näy, kokeile sivun uudelleen lataamista.

Kyselytutkimuksen tulokset

Lataa tiedosto

Seksuaalinen häirintä
 

 • Seksuaalinen häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä luonteeltaan seksuaalista käytöstä, jota sen kohde pitää ei-toivottavana.
 • Häirintää estetään tunnistamalla, poistamalla ja seuraamalla tilannetta.
 • Häirintäkokemukset on tuotava julki ja niihin on työpaikalla puututtava. Älä jää tilanteessa yksin.
   
 • Työpaikoita on löydyttävä pelisäännöt ja ohjeet asiakkaiden taholta tulevan häirintään varautumiseen.
   
 • PAM kouluttaa työsuojeluvaltuutettuja ja luottamusmiehiä häirinnän tunnistamiseen ja kitkemiseen.

  Useissa PAMin neuvottelemissa työehtosopimuksissa kielletään häirintä.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme