14.11.2013 klo 13.00

Selin: Uusliberalistit haluavat aina vain enemmän rahaa ja valtaa

Tulonjako on maailmassa kehittynyt jatkuvasti eriarvoistavaan suuntaan, sanoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin. Ammattiliittojen syvemmälle yhteistyölle on Selinin mielestä nyt entistä suurempi tarve.

- Työnantajien asenteet ovat koventuneet ja isäntävalta on lisääntynyt. Yhä useammin heidän neuvotteluvaltuutensa ovat kapeat, eikä todellista neuvottelua siksi synny, PAMin puheenjohtaja Ann Selin sanoo.

Kehitys on Selinin mielestä seurausta globaalista ja määrätietoisesta pyrkimyksestä lisätä niiden valtaa, jotka ovat taloudellisesti aivan omassa luokassaan. Tulonjako on maailmassa kehittynyt jatkuvasti eriarvoistavaan suuntaan, hän sanoo.

- Rikkain prosentti maailman väestöstä omistaa globaalista varallisuudesta noin puolet, ja vaurain kymmenys hallitsee varallisuudesta peräti 85 prosenttia, Selin huomautti PAMin edustajiston kokouksessa Hattulassa torstaina 14.11.

Selin pitää muutosta hyvin poliittisena valintana ja näkeekin, että uusliberalistit haluavat aina vain enemmän ja enemmän - rahaa sekä valtaa. Selinin mielestä ei pitäisi olla mitään järjellistä syytä ajaa suurten tuloerojen politiikkaa, sillä pienimpien tuloerojen maissa ihmiset ovat onnellisempia, yhteiskuntarauha on taattu ja myös tuottavuus on hyvällä tasolla.

Ammattiliitojen syvemmälle ja systemaattisemmalle yhteistyölle on Selinin mielestä sekä kansallisen että kansainvälisen kehityksen takia nyt entistä suurempi tarve.

- Nykyrakenteilla järjestöjen välinen yhteistyö tuntuu olevan melko hankalaa, siksi rakenteitakin on syytä tarkastella kriittisesti. Tämä koskee niin keskusjärjestö- kuin liittotasoakin sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Selin toivoo myös, että lentoliikennettä koskeva pattitilanne saataisiin ratkaistua kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Catering-työntekijöitä koskevassa kiistassa PAM ei sinänsä ole osapuoli. Jos yleissitovuuden kautta LSG:n työntekijät kuitenkin tulevat matkailu-, ravintola-, ja vapaa-ajan palveluiden sopimuksen piiriin, on PAM tietenkin valmis myös näiden työntekijöiden asioita hoitamaan. Ammattiliittojen välinen kamppailu tämä ei missään tapauksessa ole - tärkeintä pitää olla työntekijöiden etu.

Teksti: Annemari Anttila

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle