Työehtosopimusneuvottelut - 08.01.2020 klo 15.01

Seuraa työehtosopimuskierrosta tästä

PAM neuvottelee kevään aikana vähimmäistyöehdot noin 400 000 työntekijälle palvelualoilla.

PAM on kevään 2020 aikana neuvotellut työehtosopimuksia useille yksityisille palvelualoille. Neuvotteluissa on kyse siitä, että PAM neuvottelee yhdessä työnantajaliiton kanssa alan työntekijöille vähimmäistyöehdot, kuten palkat, lomanmääräytymisen ja työajat.

Sopimusten piirissä on kaikkiaan noin 400 000 työntekijää. Määrä on näin iso, koska valtaosa PAMin työehtosopimuksista on yleissitovia. Sen myötä kaikilla alalla työskentelevillä on samat vähimmäistyöehdot siitä riippumatta, kuuluuko työnantaja työnantajaliittoon vai ei.

Päivitämme tänne, mikä on aloittain neuvottelutilanne. Sovitut työehtosopimukset ja niihin liittyvät uutiset löydät sivun lopusta. 

Käynnissä olevat neuvottelut:


Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijöiden ja esimiesten työehtosopimusneuvottelut

Avecran työehtosopimusneuvottelut

 

 

Avecra

1.9. Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunnan työehtosopimusneuvottelut pyörähtivät käyntiin tänään

30.3. Avecran sopimuskautta jatkettiin syyskuun loppuun

 

Huvi-, teema- ja elämyspuistot

30.3. Huvipuistojen sopimuskautta jatkettiin syyskuun loppuun

 

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

23.9. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimusneuvottelut jatkuvat

16.9. Koronakriisi heijastuu marava-alojen tes-neuvotteluihin

9.9. Neuvottelut käyntiin Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualojen työehdoista

18.3. Matkailu- ja ravintolapalvelualan osalta PAMin hallitus hyväksyi maaliskuun lopussa päättyvän matkailu-, ravintola ja vapaa-ajan palveluita koskevan työntekijöiden ja esimiesten työehtosopimuskauden jatkamisesta 30.9.2020 saakka.

13.3. Neuvotteluja jatkettiin matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehdoista

12.3. Matkailu-, ravintola-, ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään

5.3. Nyt neuvotellaan matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksesta


Sovitut työehtosopimukset

 

 

Vartiointiala

18.6. Kiky-tunnit poistuvat vartiointialan uudesta työehtosopimuksesta

16.6. Vartiointialalle neuvottelutulos

10.6. Vartiointialan tes-neuvottelut jatkuivat iltamyöhään 

8.6. Vartiointialan neuvotteluosapuolet palaavat tes-pöytään tiistaina 9.6.

29.5. Vartiointialan työehtosopimusneuvotteluissa odotetaan jo ratkaisuja

28.5. Päivän neuvottelut vartiointialan tessistä pettymys - ei vieläkään edistystä

19.5. Vartijoiden tes-neuvottelut tiivistyvät

14.5. Vartiointialan tes-neuvottelut jatkuivat tänään – keskusteluissa kiky-tuntien kohtalo

11.5. Vartiointialan tes-neuvotteluja jatketaan torstaina – odotukset kasvavat

5.5. Vartiointialan tes-neuvotteluissa edettiin sisältöihin

27.4. Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut alkoivat

 

 

 

Bingot

24.4. Bingoihin on saavutettu neuvottelutulos torstaina

17.4. Neuvottelut bingoalan ja golf-alan työehdoista jatkuivat tanaan

14.4. Neuvotteluja jatkettiin tiistaina ja seuraavan kerran perjantaina

13.3. Tunnelmat kiristyvät neuvottelupöydissä

25.2. Kodinkonehuolto, bingot ja kuvanvalmistamot neuvottelevat samassa pöydässä

24.2. Neuvottelut alkoivat

Golf

24.4. Golfiin saatiin neuvottelutulos torstaina

17.4. Neuvottelut bingoalan ja golf-alan työehdoista jatkuivat tanaan

14.4. Golfalan neuvotteluja käytiin tiistaina ja seuraavan kerran perjantaina

5.2. Tyonantajien koordinaatio vaikeuttaa myos tyonantajaliitto Paltan kanssa kaytavia neuvotteluja - Golf-alan neuvottelut katkaistu

20.1. Golf-alan neuvottelut starttasivat

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala

21.4. Aspalle neuvottelutulos

13.3. Tunnelmat kiristyvät neuvottelupöydissä

10.3. Paltan neuvotteluissa ei päästy maaliin

4.3. PAMin ja työnantajaliitto Paltan neuvotteluissa ei päästy vielakaan ratkaisuun

26.2. Neuvotteluja jatketaan ensi viikolla

20.2. Palkankorotukset esille asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialan neuvotteluissa

6.2. Oopperan teknisten sekä asiakaspalvelu ja telemarkkinointialan neuvotteluissa ei viela tulosta - neuvottelut jatkuvat

31.1.  Sopimusneuvottelut tyonantajaliitto paltan kanssa jatkuvat

24.1. Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialan neuvottelut jatkuvat

17.1. Neuvottelut  asiakaspalvelu- ja te­le­mark­ki­noin­tia­lan työehdoista käynnistyivät

Apteekki

17.4. Apteekkialalle hyväksytty uusi työehtosopimus

14.4. Apteekkialalle on saavutettu neuvottelutulos

31.3. Tes-neuvottelut apteekkialan työehdoista jatkuivat

26.3. Apteekin työehtosopimusneuvotteluissa jatkettiin tekstikysymysten käsittelyä

19.3. Apteekkialan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään 

13.3. Apteekkialan työehtosopimusneuvottelut alkoivat

Suomen Kansallisteatteri

15.4. Suomen Kansallisteatteriin neuvottelutulos

6.4. Kansallisteatterin sopimuksesta neuvotellaan seuraavan kerran 8.4.

16.3. Neuvottelut jatkuvat

3.3. Kansallisteatterin neuvottelut alkamassa

Alko

6.4. Alkon työntekijöiden työehtosopimus on hyväksytty

26.1. Alkon tilanne: neuvotteluja jatketaan

17.1. Alkon tyontekijoiden tyoehdoista neuvoteltiin perjantaina

Kotitalouskone-, kodintekniikkahuolto- ja palveluautomaattiala

3.4. Useita PAMin ja Paltan kesken neuvoteltuja työehtosopimuksia on hyväksytty

30.1. PAMin hallitus hyväksyi alan neuvottelutuloksen

13.3. Tunnelmat kiristyvät neuvottelupöydissä

25.2.  Kodinkonehuolto, bingot ja kuvanvalmistamot neuvottelevat samassa pöydässä

24.2. Neuvottelut alkoivat

Kuvanvalmistamoala

3.4. Useita PAMin ja Paltan kesken neuvoteltuja työehtosopimuksia on hyväksytty

13.3. Tunnelmat kiristyvät neuvottelupöydissä

25.2.  Kodinkonehuolto, bingot ja kuvanvalmistamot neuvottelevat samassa pöydässä

24.2. Neuvottelut alkoivat

Veikkaus

3.4. Useita PAMin ja Paltan kesken neuvoteltuja työehtosopimuksia on hyväksytty

30.3. PAMin hallitus hyväksyi Veikkauksen neuvottelutuloksen

10.3. Paltan pöytien neuvotteluissa ei päästy tänäänkään maaliin

2.3. Veikkauksen neuvottelupöydästä ei vielakaan ratkaisua

27.2. Neuvottelut Paltan kanssa jatkuvat: tänään käsittelyssä olivat muuttopalvelun ja Veikkauksen työntekijöiden työehdot

5.2. Tyonantajien koordinaatio vaikeuttaa myos tyonantajaliitto Paltan kanssa kaytavia neuvotteluja - Veikkauksen neuvottelut katkaistu

27.1. Veikkauksen neuvottelut jatkuvat ensi viikolla

21.1. Veikkauksen neuvottelutavoitteita käytiin tänään läpi

13.1. Kansallisoopperan teknisten ja Veikkauksen neuvottelut jatkuvat

8.1. Veikkauksen neuvotteluja jatkettiin

20.12. Veikkauksen neuvottelut käyntiin

Suomen Kansallisooppera 

3.4. Useita PAMin ja Paltan kesken neuvoteltuja työehtosopimuksia on hyväksytty

26.3. Kansallisoopperan työehdoista on saavutettu neuvottelutulos

26.2. Neuvotteluja jatketaan

12.2. Palkat ja kiky-tunnit esillä tänään - oopperan neuvotteluissa ei vielä ratkaisua

6.2. Oopperan teknisten sekä asiakaspalvelu ja telemarkkinointialan neuvotteluissa ei viela tulosta - neuvottelut jatkuvat

31.1.  Sopimusneuvottelut tyonantajaliitto paltan kanssa jatkuvat

29. 1. Työntekijöiden palkkatavoite jätetty

24.1. Oopperan teknisten neuvottelut jatkuvat

16.1. Oopperan neuvotteluissa puntaroitiin tavoitteita

13.1. Kansallisoopperan teknisten ja Veikkauksen neuvottelut jatkuvat

9.1. Kansallisoopperan neuvottelut jatkuivat

17.12. Kansallisoopperan työehtosopimusneuvottelut alkoivat

Elokuvateatterit

3.4. Useita PAMin ja Paltan kesken neuvoteltuja työehtosopimuksia on hyväksytty

23.3. Sopimus hyväksytty

4.3. PAMin ja työnantajaliitto Paltan neuvotteluissa ei päästy vielakaan ratkaisuun

18.2. Leffateatterien neuvottelut jatkuivat- tavoitteet pöytään

10.2. Elokuvateattereiden työntekijöiden neuvottelut alkoivat

Muuttopalveluala

3.4. Useita PAMin ja Paltan kesken neuvoteltuja työehtosopimuksia on hyväksytty

23.3. Sopimus hyväksytty

10.3. Paltan alojen neuvotteluissa ei päästy tänäänkään maaliin

4.3. PAMin ja työnantajaliitto Paltan neuvotteluissa ei päästy vielakaan ratkaisuun

27.2. Neuvottelut Paltan kanssa jatkuvat: tänään käsittelyssä olivat muuttopalvelun ja Veikkauksen työntekijöiden työehdot

19.2. Muuttopalvelualan neuvottelut kayntiin

Kiinteistöpalveluala

17.2. Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimus hyväksytty

16.2. Kiinteistöpalvelualalla neuvottelutulos

13.2. Kiinteistopalvelualan sovittelu jatkui tänään

11.2. Sovittelu jatkuu

7.2. Kiinteistöpalvelualan sovittelu alkaa tänään

7.2. PAMin lakot laajenevat kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lal­la

5.2. Sovitteluprosessit käyntiin tällä viikolla sekä kaupan alalla että kiinteistöpalvelualalla

30.1. Kiinteistöpalvelualalla neuvottelut eivät edenneet tänään lainkaan – uutta aikaa neuvotteluille ei ole sovittu.

28.1. Kiinteistöpalvelualan sopimuskausi päättyy perjantaina - ei edistystä neuvotteluissa.

24.1. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa esillä muun muassa työaikalain muutoksiin liittyviä kysymyksiä

22.1. Neuvottelut uusista työehdoista jatkuivat kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lal­la eilen

14.1. Kiinteistöpalvelualan neuvottelut jatkuvat 21.1.

10.1. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkoivat tänään 

Kauppa

17.2. Kaupan uudet työehdot tuovat lisää vuo­si­va­paa­päi­viä

14.2. Kaupan alan uudet työehtosopimukset hyväksytty

14.2. Kaupan alalla on syntynyt neuvottelutulos

11.2. Sovittelu jatkuu

7.2. PAMin lakot laajenevat kaupan alalla

5.2. Sovitteluprosessit käyntiin tällä viikolla sekä kaupan alalla että kiinteistöpalvelualalla

29.1. Kaupan neuvottelut jatkuvat pitkään – määräaika lähestyy

27.1. Kaupan tes-neuvottelutyöryhmä jatkoi pitkälle iltaan

25.1. Maanantaina jatketaan kaupan neuvotteluja

22.1. Kaupan neuvotteluja käydään viikonloppunakin

15.1. Tiivistyvää ja syvenevää kuvaavat vetäjät kaupan neuvotteluja

13.1. Kaupan neuvotteluissa esillä esimiesten työehtosopimus

9.1. Kaupan tes-neuvottelut käynnistettiin

Hiihtokeskusala, Ohjelmapalveluala

19.12. PAMin hallitus hyvaksyi hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualoille uudet tyoehtosopimukset kahdeksi vuodeksi
 

Neuvottelu-uutiset
 

Yleistä

14.2. 7 kysymystä ja vastausta lakoista – Nämä asiat sinun ainakin on hyvä tietää

23.1. Pamilaiset liikkeellä kikyä vastaan

20.1. Viikolla 4 neuvotellaan muun muassa kaupan ja kiinteistöpalvelujen sopimusta

8.1. PAM hakee tes-kierrokselta elämiseen riittävää palkkaa ja työaikaa

8.1. PAMin ekonomisti: Talous-kasvaa-palvelualoilla

 

Viikkokoosteet
 

VKO 11 Neuvottelut useista työehtosopimuksista jatkuvat

VKO 10 Tällä viikolla avataan neuvottelut matkailu-ravintola-ja-vapaa-ajan-palveluiden tyoehdoista

VKO 9 Tällä viikolla PAM neuvottelee useista eri työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta Palta ry:n kanssa

VKO 8 Työehtosopimusneuvottelut etenevät viikolla 8

VKO 7 Sovittelu jatkuu kaupan alalla ja kiinteistöpalvelualalla

VKO 6 Tyonantajien koordinaatio vaikeuttaa myos tyonantajaliitto paltan kanssa kaytavia neuvotteluja

VKO 5 Edessä vilkas neuvotteluviikko – kuusi työehtosopimusta päättyy perjantaina

VKO 4 Kaupan jakiin­teis­tö­pal­ve­lu­jenneuvottelut tiivistyvät – muitakin sopimuksia päättyy kuun lopussa

VKO 3 Tällä viikolla käydään työehtosopimusneuvotteluja kuudella eri toimialalla

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle