Palkka - 12.01.2018 klo 13.10

Siivoojan palkka ei riitä vuokraan - pääkaupunkiseudulla heikoin tilanne

PAM vertaili alueittain vuokrakulujen osuutta säännöllisen työajan keskimääräisestä bruttoansiosta vuonna 2015. Graafi: Berry Creative

Siivoojan bruttopalkasta melkein puolet menee vuokrakuluihin pääkaupunkiseudulla, ilmenee PAMin tekemästä vertailusta. Vaikka siivoojista on pulaa kalliin asumisen pääkaupunkiseudulla, he tienaavat täällä keskimäärin vähemmän kuin muulla Suomessa.

Pääkaupunkiseudulla asuvan, kokoaikaisessa työsuhteessa työskentelevän siivoojan säännöllisen työajan bruttopalkasta melkein puolet (44,5 %) menee asumiseen. Koko Suomen mittakaavassa saman ammattikunnan edustajien asumiskulut hotkaisevat 33,7 prosenttia heidän palkastaan.

PAM vertaili yksityisten palvelualojen bruttopalkkoja alueittain sekä 50 neliön kaksion vuokramenojen osuutta palkasta. *)

Siivoustyöntekijöistä on pääkaupunkiseudulla pulaa, ja vuokrat ovat täällä tapissa. Yllättävää onkin, että näistä tekijöistä huolimatta siivooja tienaa PAMin vertailun mukaan pääkaupunkiseudulla vähemmän kuin maassa keskimäärin. Siivoojan bruttopalkka pääkaupunkiseudulla on 1859 euroa, kun hänen keskivertopalkkansa maassa on 1874 euroa.

Pääkaupunkiseudun siivoojista lähes puolet on maahanmuuttajataustaisia, Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto kertoo. Se on enemmän kuin muualla.  Onkin aiheellista kysyä, onko ulkomaalaistaustaisilla heikommat mahdollisuudet huolehtia palkkauksensa kehittymisestä.

Yksityisten palvelualojen palkkojen alueellisia vaihteluja selittävät myös muun muassa palkkausjärjestelmät, henkilökohtaiset palkanosat, työvoiman vaihtuvuus ja mahdollinen kilpailuttaminen.

Tarjoilija ansaitsee pääkaupunkiseudulla bruttona 2270 euroa, eli hiukan enemmän kuin maassa keskimäärin. Vuokraan hänellä menee pääkaupunkiseudulla 36,4 prosenttia bruttopalkasta, muualla maassa keskivertoluku on 28,1 prosenttia.

Myyjä pääkaupunkiseudulta tienaa enemmän kuin kollegat keskimäärin. Kokoaikaisten myyjien 181 euron muuta maata parempaa bruttopalkkaa selittää osaltaan oma palkkataulukko alan työehtosopimuksessa. Kokoaikaisilla myyjillä vuokramenojen osuus palkasta on pääkaupunkiseudulla 30,9 prosenttia, kun se myyjillä koko maassa on 25,3 prosenttia.

Jos mielii edullisinta vuokramenojen suhdetta asumiskuluihin, siivoojan, tarjoilijan ja myyjän kannattaisi muuttaa Satakuntaan. Satakunnassa keskivuokrat jäävät 476 euroon, eivätkä palkat ole pienimpiä. Siellä siivoojan vuokramenot ovat 24,8 prosenttia, tarjoilijalla 21,6 prosenttia ja myyjällä 19,7 prosenttia bruttopalkasta.

PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Mari Kettunen pitää pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkien edullisten asuntojen pulaa vakavana ongelmana. Palkka on liian pieni asumisen kustannuksiin nähden.

”Kohonnut vuokrataso ja kohtuuhintaisten asuntojen puute ajaa monet pienituloiset toimeentulovaikeuksiin ja haavoittuvaan asemaan”, Kettunen sanoo.

PAM selvitti loka-marraskuun taitteessa työikäisen väestön mielipiteitä asumiskustannusten vaikutuksista. Työikäisistä 81 prosenttia on sitä mieltä, että alueiden väliset erot asumiskustannuksissa haittaavat maan sisäistä työvoiman liikkuvuutta (TNS Kantar).

Vuokramenojen suuruus selittää myös osaltaan sitä, että yleisen asumistuen saajien määrä on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2008. Yleistä asumistukea sai vuoden 2015 lopussa yhteensä noin 246 400 ruokakuntaa, joista viidesosa oli ns. työssä olevia.**)

Kettusen mukaan tämä kielii siitä, että palkka ei riitä toimeentuloon.

”Oikeus asuntoon on yksi perusoikeuksista. Tulisi edistää sitä, että kohtuuhintaisia asuntoja olisi saatavilla pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa, jonne myös monet palvelualojen osaajat keskittyvät.”

/12.1.klo 14.44 Tarjoilijan koko maan bruttopalkka korjattu.

Teksti: Marja Ikkala

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme