Työehtosopimusneuvottelut - 25.03.2022 klo 14.09

Sopimusratkaisuja hyväksytty pamilaisilla erityisaloilla

Palkankorotukset erityisaloilla noudattavat pääpiirteissään yleistä linjaa: Kuva: Julia Tavast

Pamilaisten erityisalojen työehtosopimukset on hyväksytty kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnoissa. Vain muuttopalvelualalla neuvottelutilanne on vielä kesken.

Erityisalojen työehtosopimusneuvotteluissa paras neuvotteluvastapuoli on ollut Suomen Teatterit ry, kertoo PAMin sopimusasiantuntija Markku Saikkonen. Hän toivoo, että kaikki neuvottelut sujuisivat yhtä hyvin kuin Suomen Kansallisteatterin työ- ja palkkaehdoista käydyt.
”Neuvotteleminen Suomen Teatterien kanssa sujuu ihan eri stratosfäärissä kuin muissa pöydissä. Fiilis neuvottelutuloksestakin on ihan toinen.”

Myös Suomen Kansallisteatterin pääluottamusmies Tomi Raitio kehuu työpaikkansa neuvotteluilmapiiriä.
”Taas mentiin askeleita hyvään suuntaan, mikä on tärkeää, koska se motivoi ja sitoo työntekijöitä ja luo positiivisuutta tulevaan. Oli hienoa todeta, että vallinneet olosuhteet ja Kansallisteatterin mittava, pitkittyvä remontti huomioon ottaen keskusteluyhteys neuvotteluissa oli hyvä ja rakentava. Tällainen lähtökohta antaa paremmat edellytykset kehittää paitsi työehtoja, myös muutenkin rakentaa luottamusta työyhteisössä.”

Keskeisiä vaikuttavia asioita neuvotteluratkaisussa ovat Raition mukaan tekstiosien selvennykset ja vuorokautisen lepoajan pidennys 11 tuntiin 10 tunnin poikkeamismahdollisuudella.
”Erityisen tyytyväinen olen työnantajan valmiuteen ottaa vastaan perhevapaisiin liittyneet uudistukset ja muun muassa lapsettomuushoitojen palkallisuuskysymyksen, missä asiassa Kansallisteatteri taitaa olla valtakunnallisestikin edelläkävijöiden joukossa.”

Tilanteessa, jossa alan rahoituksen ja koronaviruksen laantumisen näkymät ovat vielä epäselvät, on kuitenkin hienoa, että sopimuskausi on kaksivuotinen ja mahdollistaa palkkakeskustelut jälleen vuodenvaihteessa, Raitio jatkaa.
”Haastavia aikoja eletään, mutta on tärkeää löytää yhteinen polku tulevaan.

”Haastavia aikoja eletään, mutta on tärkeää löytää yhteinen polku tulevaan.”

Kansallisteatterin neuvottelupöydässä työntekijöitä edustaa PAMin lisäksi Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto Teme ja työnantajaa Suomen Teatterit ry. Sopimus koskee noin 150 Kansallisteatterissa työskentelevää monen alan ammattilaista, muun muassa lavastamon ja puvustamon työntekijöitä, näyttämötekniikan ammattilaisia, lipunmyyjiä, vahtimestareita ja ravintolatyöntekijöitä.

 

Työnantajaliitto Paltan linja hankaloitti neuvotteluja muilla erityisaloilla

Neuvottelutulokset vähimmäistyöehdoista ja -palkoista on hyväksytty osapuolten hallinnoissa myös Alkon, asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialan, bingoalan, golfalan, elokuvateatterien, kotitalouskone- ja kodintekniikkahuollon, kuvanvalmistusalan, Suomen Kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä Veikkauksen osalta. Kaikissa näissä neuvottelupöydissä työnantajaa edustaa Palvelualojen Työnantajaliitto Palta, jonka tiukka linja vaikeutti Saikkosen mukaan merkittävästi neuvottelujen etenemistä.

Palkankorotukset kaikilla näillä aloilla noudattavat pääpiirteissään yleistä linjaa: palkkoihin ja lisiin sekä luottamusmieskorvauksiin on tulossa kahden prosentin korotus ja toisen vuoden palkkaratkaisusta neuvotellaan loppuvuodesta. Yhteistä kaikille Paltan kanssa neuvotelluille sopimuksille on myös, ettei perhevapaauudistuksen vaikutuksia saatu kirjatuksi suoraan työehtosopimukseen, vaan vaikutusten selvittäminen siirrettiin sitä varten perustettavalle työryhmälle.

Asiakas- ja telemarkkinointialalla käynnistetään lisäksi palkkausjärjestelmän uudistamista koskeva työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää palkkausjärjestelmän uudistamista vastaamaan työn muuttuneeseen luonteeseen ja etätyön tuomiin muutoksiin. PAMin sopimusasiantuntija Ulla Moilasen mielestä on tärkeää, että palkkausjärjestelmää aletaan kehittää.
"Vanha järjestelmä ei ole enää vastannut siihen, millaista työtä tällä hetkellä alalla tehdään.”

Lisätietoja asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialan sopimuksesta
https://www.pam.fi/wiki/asiakaspalvelu-ja-telemarkkinointialaa-koskeva-tyoehtosopimus.html

 

Lisätietoja neuvottelutuloksista ja uudet työehtosopimukset päivitetään PAMin verkkosivuille.

 

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 ma-pe klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 vardagar kl.  10-14

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme