31.01.2014 klo 13.20

Sopua kaupan alan korvaavasta työstä ei löytynyt

PAM ja työnantajien Kaupan liitto eivät päässeet sopuun korvaavan työn soveltamisohjeista kaupan alalle, eikä aiemmin sovittu ehdollinen työehtosopimuspykälä siis astu voimaan. PAM korosti neuvotteluissa etenkin vapaaehtoisuutta.

PAM ja työnantajien Kaupan liitto eivät päässeet sopuun korvaavan työn soveltamisohjeista kaupan alalle. Näin asiasta aiemmin sovittu ehdollinen työehtosopimuspykälä ei astu voimaan. PAM korosti asiasta käydyissä neuvotteluissa erityisesti vapaaehtoisuutta ja sopimista, sekä sitä, että työntekijää ei voitaisi määrätä kokonaan vakiintuneista työtehtävistään poikkeavaan työhön. Näistä kysymyksistä yhteisymmärryseen ei päästy.

"Neuvotteluja käytiin hyvässä hengessä ja yhteistä hyvääkin olisi löytynyt. Emme kuitenkaan usko vastoin tahtoa tehtävän korvaavan työn hyödyttävän ketään", kommentoi PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä.

Korvaavassa työssä on kyse siitä, että lääkäri voi joissain tapauksissa todeta työntekijän sairaaksi mutta tarkentaa, että työntekijä voi silti tietyin rajoituksin tehdä työtä, jos sairaus aiheuttaa vain osittaista työkyvyttömyyttä. Lääkäri voisi arvioida, että työntekijä voi esimerkiksi tehdä työtä osapäiväisesti tai kevennettynä tai käydä työhönsä liittyvällä kurssilla.

PAMin näkemyksen mukaan pelisäännöt ja työterveyslääkärin rooli ovat tärkeitä, jos korvaavaa työtä aiotaan käyttää. Työnantajan ei kuulu arvioida sairastuneen työntekijän työkykyä, vaan se on lääkärin tehtävä lääketieteellisin perustein. Työnantaja ei myöskään voi vaatia työntekijää töihin, jos lääkäri on todennut täyden työkyvyttömyyden. Liitto on laatinut korvaavasta työstä ohjeen jäseniä varten. Koska sopimusta PAMin ja Kaupan liiton välillä ei syntynyt, tilanne kaupan alalla jatkuu ennallaan: korvaavasta työstä sovitaan yritystasolla.

 

Teksti: Tuomas Lehto

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle