Tasa-arvo - 19.03.2019 klo 08.54

Suomi tarvitsee pitkäjänteistä tasa-arvopolitiikkaa – perhevapaauudistus edistäisi tasa-arvoa työelämässä

Kuva: GettyImages.

Nyt eduskuntavaalien alla on tärkeää nostaa puolueiden keskusteluteemaksi myös sukupuolten tasa-arvokysymykset, kirjoittaa PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Egezona Kllokoqi-Bublaku Siltasaaren valopäät -blogissa.

Suomessa keskimääräinen palkkaero miesten ja naisten välillä on muita Pohjoismaita huomattavasti suurempi, käy ilmi viime joulukuussa julkaistusta tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle. Sen mukaan naisten heikko työmarkkina-asema näkyy palkkaeron lisäksi myös eläkkeissä, työelämän jakautumisessa miesten ja naisten aloihin ja isien perhevapaiden pitämisessä.

PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Egezona Kllokoqi-Bublaku kirjoittaa, että raskaus- ja perhevapaasyrjintään voidaan vaikuttaa rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten perhevapaauudistuksella.

”Tällä hetkellä naiset käyttävät suurimman osan perhevapaista. Tämä vaikuttaa heidän asemaansa työmarkkinoilla, heidän työuransa kehitykseen ja eläkekertymäänsä”, Egezona Kllokoqi-Bublaku sanoo.

Seuraavalta hallitukselta Kllokoqi-Bublaku toivoo enemmän vastuuta naisten ja miesten välisistä tasa-arvokysymyksistä, sillä menneen hallituskauden politiikka kilpailukykysopimuksineen ja perusturvaetuuksien leikkauksineen vaikutti eniten naisvaltaisiin aloihin.

"Nyt, Minna Canthin juhlavuonna, on hyvä kysyä ja pohtia, mihin olemme päässeet 175 vuoden aikana. Suomen on tehtävä yhä enemmän töitä naisten ja miesten välisten palkkaeron kaventamiseksi sekä tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaatteen toteuttamiseksi. Nykyisen hallituksen aikana palkkatasa-arvossa on menty takapakkia."

Lue koko kirjoitus Siltasaaren Valopäät -blogista 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle