Lainsäädäntö - 16.10.2020 klo 12.53

Tartuntatautilain muutokset käsiteltävänä eduskunnassa – ravintoloiden aukioloa ja matkustusrajoituksia tulee katsoa uudelleen

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen pitää hyvänä, että perustuslakivaliokunta nosti ravintola-alan rajoitukset harkittavaksi uudelleen sekä palautti matkustusrajoituksia koskevan hallituksen esityksen takaisin valmisteltavaksi

PAM pitää tärkeänä, että ravintola-alan monipuolisuus sekä matkailua edistävät toimet otetaan huomioon tartuntatautilain muutoksissa. 

Ravintoloiden aukioloa rajoittava tartuntatautilain väliaikainen lakimuutos päättyy lokakuun lopussa, jos eduskunta ei säädä sille jatkoa. Tällä hetkellä kaikkien ravintoloiden yöaukioloa on lyhennetty sekä kiihtymisalueilla on lisäksi rajattu asiakaspaikkamääriä.

Eduskunta käsittelee parhaillaan tartuntalain muutoksia sekä sen sisältämien rajoitusten jatkamista kesäkuun loppuun asti. Lakimuutoksia koskevat esitykset ovat olleet lausuntokierroksella ja valiokuntien käsiteltävänä. Lakiesityksillä on tarkoitus jatkaa ravintoloiden aukiolon rajoittamista myös lokakuun jälkeen sekä säädellä matkustusrajoituksia aiempaa tarkemmin.

Tartuntalakia käsitellyt perustuslakivaliokunta pyysi eilen hallitusta valmistelemaan lakimuutoksia uudelleen siten, että ravintoloita koskevat rajoitustoimet ulotetaan vain niille alueille, joissa ne ovat välttämättömiä koronan ehkäisemiseksi. Valiokunnan mukaan esityksen suurin ongelma liittyi elinkeinonvapauden rajoittamiseen ja sen vaikutuksiin koko alalla, jos ravintoloita suljetaan samanaikaisesti eri puolilla maata, ilman että rajoituksia perustellaan alueittain ja ravintolatyypeittäin. Matkustusrajoituksia koskevan esityksen valmistelua perustuslakivaliokunta piti vielä liian keskeneräisenä.

”PAM pitää hyvänä, että perustuslakivaliokunta nosti ravintola-alan aukioloajat harkittavaksi uudelleen sekä palautti matkustusrajoituksia koskevan hallituksen esityksen takaisin valmisteltavaksi”, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kommentoi.

Ravintoloiden toiminnan rajaamisen osalta PAM on myös omassa lausunnossaan pitänyt haastavana, että suunnitellut tartuntatautilain määräaikaiset säännökset tulevat koskemaan suurta yritysjoukkoa, joiden toiminta eroaa samasta toimialaluokittelusta huolimatta merkittävästi maantieteellisen sijaintinsa, sesonkiluonteisuutensa sekä erikoistuneisuutensa mukaan.

Matkailu-ala tarvitsee pikaisia ratkaisuja selvitäkseen

PAM on yhdessä Maran kanssa ottanut useasti pandemian aikana kantaa siihen, että hallitukseen tulee ottaa perustuslaissa turvatut oikeudet huomioon ja tehdä sellainen esitys, joka aidosti mahdollistaa matkustamisen Suomeen. Keväällä 2020 alkanut koronakriisi on koetellut erityisen vakavasti matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä ja niiden työntekijöitä.

”Suomen elinkeinorakenteen ja työllisyyden kannalta on välttämätöntä, että matkailuteollisuudessa toimivien yritysten liiketoiminta pidetään käynnissä asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus ja terveys huomioon ottaen myös koronakriisin aikana. Toimialojen kannattavuus ja liiketoiminnan jatkuvuus ovat tärkeitä myös valtion- ja kuntatalouden kannalta”, Rönni-Sällinen jatkaa.

Matkustusrajoitusten osalta PAM painottaa, että vallitsevassa tilanteessa Marinin hallituksen tulee edistää kaikin mahdollisin tavoin terveysturvallista matkailua Suomessa, jossa matkustusrajoitukset ovat tällä hetkellä Euroopan tiukimpia

Charter-lentojen lisäksi lentoja voitaisiin sallia esimerkiksi aluekohtaisesti joistakin tietyistä maista, koska esimerkiksi EU-maista asutuimpien jäsenmaiden maakohtainen virustilanne vaihtelee alueittain väestötiheyden mukaan. PAM toivoo, että matkailuteollisuuden elinvoimaisuuden edistämiseksi Suomessa pohditaan myös muita matkailua edistäviä toimia, kuten matkustuskuplia ja turvakäytäviä, asiakkaiden ja työntekijöiden terveysturvallisuus huomioiden.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle