03.06.2015 klo 14.33

Tavoiteohjelma on PAMin työkalu lähivuosille

PAMin tavoiteohjelma pureutuu toimeentulon riittävyyteen ja työpaikkojen kykyyn neuvotella työehdoista.

Luottamusmiehillä pitää olla taito neuvotella, jos paikallinen sopiminen yleistyy. Tämä tuli esiin monessa puheenvuorossa, joita liittokokouksen päätöspäivänä käytettiin liiton tavoiteohjelmasta.

- Työnantaja puhuu paikallisen sopimisen puolesta. Se kuulostaa hyvältä, mutta se ei saa johtaa kenenkään työehtojen heikkenemiseen, vaati Itä-Suomen edustaja Ulla Leskinen. Hän ihmetteli, mitä tasavertaista neuvottelua sellainen on, että esimerkiksi hänen työpaikallaan neuvotteluissa istuu työnantajapuolelta kolme ihmistä ja työntekijäpuolelta yksi, Ulla Leskinen.

- Kutsun minä usein myös työsuojeluvaltuutetun mukaan. Mutta meidän lukumäärä ei siitä kasva, koska minä olen paitsi luottamusmies, myös työsuojeluvaltuutettu, Leskinen totesi.

Leskinen esittikin, että liiton pitää panostaa luottamushenkilöiden sopimus- ja neuvottelutaitojen kehittämiseen. Samansisältöisiä esityksiä tuli monelta muultakin kokousedustajalta.

Tavoiteohjelma puhuu järjestämisestä, joka on alueellisen, paikallisen ja työpaikkakohtaisen toiminnan ydin. Sillä mahdollistetaan tasa-arvoinen paikallinen ja yrityskohtainen sopiminen, jossa työntekijät ovat sopimassa työelämän parannuksista omista lähtökohdistaan. Ohjelma puhuukin yrityskohtaisen sopimisen sijaan työntekijälähtöisestä sopimisesta. Tavoiteohjelma tuo tähän työhön luottamushenkilöiden tueksi ammattiosastot ja korkean järjestäytymisasteen.

Keskiviikon keskustelussa tuli vahvasti esiin ihmisten huoli toimeentulosta. Kuinka voi tulla toimeen palkalla esimerkiksi silloin, kun puolen vuoden tasoittumisjakso jättää osa-aikaisen työntekijän palkkatulot vähiin jopa kahdelta perättäiseltä kuukaudelta, kun töitä on paiskittu sesonkina sopimustunteja enemmän. Tai kuinka voi tulla toimeen silloin, kun ihmisellä on kolme työsopimusta, muttei yhtään työtuntia.

Toimeentulon riittävyys on yhtenä asiakokonaisuutena liittokokouksen hyväksymässä tavoiteohjelmassa. Se edellyttää ansiotason nousua eri sopimusaloilla ja ostovoiman parantumista sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Tavoiteohjelma määrittelee liiton toiminnan suunnan vuosille 2016-2019. Toimeentulon riittävyyden ja työpaikkojen järjestämisen lisäksi asiakokonaisuuksia ovat sosiaalisesti kestävä talouspolitiikka, palvelualojen rakennemuutos ja työn monimuotoistuminen, työmarkkinoiden tasa-arvo sekä työhyvinvointi ja työssäjaksaminen.

Tavoiteohjelma tulee kokonaisuudessaan verkkosivuille pam.fi.

Videolla kokousedustajat kertovat ohjelman tärkeimmät ja haastavimmat kohdat.

Teksti: Tiina Ritala

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle