Tiedote - 27.05.2013 klo 12.20

PAMin Selin: Eläkeikä nousee jo

Työnantajien taakkaa on viime vuosina helpotettu esimerkiksi Kela-maksun poistolla ja nyt yhteisöveroa alentamalla. Maksuhelpotukset eivät voi ulottua työeläkemaksujen puolelle, korostaa PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Työmarkkinajärjestöt valmistelevat eläkejärjestelmäuudistusta, jonka on määrä astua voimaan vuonna 2017. Tähän saakka painetta vanhuuseläkeiän alarajan korottamiseen on kasattu niin poliittiselta kuin työnantajienkin puolelta. Tarvetta perustellaan kasvavalla eliniänodotteella ja kestävyysvajeella.

- On lähes kokonaan unohtunut, että jo vuoden 2005 eläkeuudistuksessa otettiin käyttöön elinaikakerroin. Koska suomalaisten keskimääräinen elinikä nousee, oli tarve rakentaa järjestelmään mekanismi, joka mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla hillitsee eläkemenojen kasvua ja työeläkemaksujen nousupainetta. Tosin EK irtisanoutui viime syksynä sovitusta tel-maksukehityksestä ja nyt paine on hieman kovempi, muistuttaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Jokaiselle ikäluokalle vahvistetaan elinaikakerroin sinä vuonna, kun täyttää 62 vuotta. Jos elinaika pidentyy ennusteiden mukaan vuodella, saa puolen vuoden lisätyöskentelyllä saman eläkkeen kuin saisi 63-vuotiaana ilman elinaikakertoimen leikkausta. Selinin mukaan elinaikakerroin ja muut toimenpiteet työurien pidentämiseksi itse asiassa nostavat todellista eläkkeellesiirtymisikää koko ajan.

- EK:n vaatimus työeläkerahastojen purkamisesta siirtäisi työeläkemaksujen korotuspaineita edelleen tulevien työntekijäsukupolvien harteille, vaikka tiedetään, etteivät nuo hartiat ole lainkaan niin leveät kuin edeltävien sukupolvien., Selin toteaa.

Suomalainen eläkejärjestelmä perustuu siihen, että jokainen työikäinen sukupolvi rahoittaa jo eläkkeellä olevien eläkettä sekä rahastoinnin kautta osan omasta eläketurvastaan.

- Poliittiset päättäjät ovat viime vuosina helpottaneet monin tavoin työnantajien taakkaa esimerkiksi Kela-maksun poistolla ja nyt yhteisöveroa alentamalla. Maksuhelpotukset eivät voi ulottua työeläkemaksujen puolelle, siinä kulkee ay-liikkeen raja.

- Eläkejärjestelmän kestävyys on turvattava ja unohdettava sen vaarantaminen suhdanteisiin vedoten. Eläkepolitiikka ei ole suhdannepolitiikan väline, vaan suurta pitkäjänteisyyttä vaativaa toimintaa, Selin painottaa.

Ann Selin puhui PAMin edustajiston kokouksessa maanantaina 27.5. Tampereella.

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat