Tiedote - 26.06.2013 klo 11.30

PAM: Edustuskulujen verovähennysoikeuden poistoa harkittava uudelleen

Edustuskulujen verovähennysoikeuden poistaminen koituisi matkailu- ja ravintola-alan tappioksi, minkä vuoksi hallituksen kehysriihipäätöstä pitäisi harkita uudelleen. Tuoreen selvityksen mukaan verovähennysoikeuden poisto lisäisi huomattavasti matkailu- ja ravintola-alan työttömyyttä.

- Edustuskulujen verovähennysoikeuden poistaminen yrityksiltä kuulostaa ensi kuulemalta hyvältä ajatukselta, mutta sen vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Selinin mukaan verovähennysoikeuden poistaminen ei suinkaan merkitsisi sitä, että jatkossa yritykset vastaisivat kokonaisuudessaan edustuskuluista itse, vaan sitä, että yritykset vähentäisivät tältä osin kulujaan.

- Tämä taas koituu matkailu- ja ravintola-alan tappioksi ja viime kädessä vähentää alan työntekijöiden työtunteja ja ansioita. Myöskään verotuloja ei näistä silloin valtiolle tule, Selin sanoo.

Yritysten edustusmenoista nykyisellään puolet voidaan vähentää tuloverotuksessa. Hallitus päätti kehysriihessään maaliskuussa muuttaa edustuskulut kokonaan vähennyskelvottomiksi vuoden 2014 alusta lukien.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on teettänyt Pellervon taloustutkimuksella selvityksen verovähennysoikeuden poiston vaikutuksista alalle. Keskiviikkona 26.6. julkaistussa selvityksessä arvioidaan, että edustuskulujen verovähennysoikeuden poistumisen todellinen hyöty julkiselle taloudelle jäisi noin 9 miljoonaan euroon aiemmin arvioidun 38 miljoonan euron sijaan.

Verovähennysoikeuden poiston negatiiviset vaikutukset tuntuvat matkailu- ja ravintolapalveluiden käytön vähentymisenä ja sitä kautta työllisyydessä. Kokonaisuudessaan kotimaisten matkailu- ja ravintolapalveluiden työllisyyden arvioidaan heikkenevän 600-970 henkilötyövuotta ilman välillisiä kerrannaisvaikutuksia. Palveluiden kysyntä heikkenisi selvityksen mukaan erityisesti Lapissa.

- Suomen matkailun markkinoinnin kannalta on hyvin valitettavaa, jos yritykset karsivat esimerkiksi ulkomaisten vieraiden viemistä Lappiin. Sen lisäksi, että yritykset markkinoivat sillä tavoin omia tuotteitaan ja palveluitaan, ne markkinoivat samalla Suomea matkailumaana, Selin huomauttaa.

Edustuskulujen verovähennysoikeuden poiston vaikutuksia koko Suomen matkailu- ja ravintola-alaan ja alan työntekijöihin ei ole lainkaan otettu huomioon asiasta päätettäessä. Tästä syystä PAM tukee MaRan vaatimusta luopua edustuskulujen verovähennysoikeuden poistamisesta.

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat