Tiedote - 15.11.2013 klo 13.35

PAMin edustajisto: Luottopakista maalikuninkaaksi

Miltä kuulostaisi ajatus palvelualojen "Out of Service-hour" -kampanjasta? Työelämässä arvon pitää konkretisoitua kunnollisina työehtoina ja terveenä työilmapiirinä, linjasi Hattulassa 14.-15.11. kokoontunut PAMin edustajisto. Täältä voit lukea kokouksen päätöslausuman.

Miltä kuulostaisi ajatus palvelualojen "Out of Service-hour" -kampanjasta? Työelämässä arvon pitää konkretisoitua kunnollisina työehtoina ja terveenä työilmapiirinä, linjasi Hattulassa 14.-15.11. kokoontunut PAMin edustajisto.

Palvelualat ovat niin Suomessa kuin koko Euroopassa kiistatta suurin työllistäjä. EU-alueella jo 70 prosenttia ihmisistä työskentelee palvelualoilla. Alat ovat avainasemassa yhteiskunnallisen arjen toimivuuden kannalta. Avainasemasta huolimatta vastentahtoinen osa-aikaisuus, nollatuntisopimukset, jatkuvat kilpailutukset, pienistäkin lisistä taistelut, harjoittelijoiden käyttö korvaavana työvoimana ja erilaiset työsuojelulliset ongelmat ovat läsnä jatkuvasti, ja työntekijän arki näyttäytyy usein aika ankeana.

Työnantajien sekaantuminen luottamushenkilövalintoihin tai liiton jäsenyyden mustamaalaaminen eivät anna hyvää kuvaa suomalaisesta yritysjohtamisesta. Poikittaisen mailan antamisen työntekijöiden edustajille on loputtava. Menestyneimmissä suomalaisissa yrityksissä vallitsee aito yhteistoimintahenki ja työntekijöitä toimintavaltuuksineen kunnioitetaan. Miksi menestyneimpien listalla on kovin vähän palvelualojen yrityksiä - niitä, jotka juuri nyt luovat suomalaista työllisyyttä ja kasvua? Pamilaisten on oltava rohkeita!

Tuore työllisyys- ja kasvusopimus osoitti, että työntekijät kantoivat vastuunsa ja tekivät solidaarisia ratkaisuja vaikeina aikoina, mutta yhtä lailla on nähtävissä, että pääoman ja yksittäisten johtajien valta lisääntyy toisella puolella pöytää. Kehitys ei ole sattumanvaraista tai yksittäisten tilanteiden synnyttämää, vaan työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen, elämiseen riittävän palkan turvaaminen ja kunnollisten työehtojen takaaminen ovat talousvoimien jatkuvien hyökkäysten kohteena. Ei ole olemassa muusta Euroopasta irrallaan olevaa pohjoismaista lintukotoa, vaan suomalainen ay-liike on samassa suossa jo pitkään jatkuneen kansainvälisen kehityksen kanssa, jossa hyvinvointi keskittyy yhä harvemmille, työntekijäjärjestöjä ei kuulla ja tavallisen työssäkäyvän ihmisen asioita vähätellään.

Kevään Euroopan parlamentin vaaleissa PAMin kaltaisten vahvojen ammattiliittojen on tuotava selkeä vaihtoehto nykyiselle poliittiselle ilmapiirille. Turhan sääntelyn purkamisen varjolla ei saa irtisanoutua työntekijöiden yhdenvertaisuuden turvaamisesta, vaan komission on vahvistettava työelämän perusoikeuksia lisäämällä sosiaalinen pöytäkirja EU:n perussopimuksiin. Eurooppalainen kolmikanta vahvistaa koko alueen taloutta, tuottavuutta, hyvinvointia ja eheyttä.

Vastaukseksi heille, joille ihminen on vain kaupan kassa tai vain siivooja, tarjoamme ajatuksen "Out of Service-hour" kampanjasta. Earth hour- energiansäästökampanjan tavoin vartijat, myyjät, kampaajat, kiinteistönhoitajat, siivoojat, kokit, tarjoilijat ja lukuisat muut palveluammateissa toimivat pitävät tunnin tauon - säästääkseen itseään. Jokainen työntekijä on arvokas ja työelämässä arvon pitää konkretisoitua kunnollisina työehtoina ja terveenä työilmapiirinä.

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat