Tiedote - 01.05.2014 klo 10.00

Ylitalo: Palkallaan on tultava toimeen - osa-aikaisten asemaa parannettava

Työsuhde vailla elämiseen riittävää palkkaa ei ole hyväksyttävä vaihtoehto kenellekään. Osa-aikaisten työntekijöiden asema tulisi viimein turvata lainsäädännöllä, Ylitalo vaatii.

Työssäkäynti ja palkkatyö eivät enää automaattisesti ole väyliä ulos taloudellisesta osattomuudesta. Ihmiset tekevät yhä useammin kahta eri työtä. Heille tarjotaan niin sanottuja nollatuntisia työsopimuksia, jossa työnantaja ei sitoudu tarjoamaan ensimmäistäkään työtuntia viikossa. Monessa kaupan toimipisteessä 80 prosenttia työntekijöistä on osa-aikaisia.

- Olemme PAMissa tehneet vuosikausia töitä suunnan kääntämiseksi. Työsuhde vailla elämiseen riittävää palkkaa ei ole hyväksyttävä vaihtoehto kenellekään. Osa-aikaisten työntekijöiden asema tulisi viimein turvata lainsäädännöllä, Ylitalo vaatii.

Pätkitty ja silputtu työ merkitsee myös pientä eläkettä. Ylitalon mielestä tulevassa eläkeratkaisussa pitäisi painottaa nuorten asemaa ja nuorena tehtyjä töitä paremmalla eläkekarttumalla, joka takaisi heille toimeentulon turvaavan eläkkeen.

Palkkatasa-arvoon yhä matkaa

Työsuhteiden laadulla on merkitystä myös miesten ja naisten palkkatasa-arvolle. Tämän saavuttamiseksi on tehtävä vielä paljon töitä, Ylitalo sanoo.

- Samapalkkaisuusohjelma, joka aloitettiin vuonna 2006 ja on päättymässä ensi vuonna, ei ole onnistunut kaventamaan sukupuolten välisiä palkkaeroja odotetulla tavalla. Naisen euro on vielä tänä päivänä vain 83 senttiä.

Palkkatilastointi tehdään nykyään tarkastelemalla kokoaikaisten työsuhteiden palkkoja. Ylitalo huomauttaa, että jos huomioon otettaisiin myös osa-aikaiset työsuhteet ja tämän myötä myös työtunnit, olisi tilanne palkkojen tasa-arvon suhteen nykyistäkin huonompi. Osa-aikaisista työntekijöistä 70 prosenttia on naisia ja useimmiten osa-aikatyötä teetetään naisvaltaisilla, matalapalkkaisilla aloilla.

- Samapalkkaisuusohjelmaa on syytä jatkaa, mutta palkkakuilua tulee jatkossa arvioida myös työsuhteen osa-aikaisuuden näkökulmasta. Näin esimerkiksi Ruotsissa palkansaajakeskusjärjestö jo nyt tekee, Ylitalo huomauttaa.

Ylitalo puhuu vapunpäivänä 1.5. Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Kirjoittanut: Annemari Anttila

Suosituimmat