Tiedote - 06.10.2014 klo 11.27

Kysely: Palvelualojen myynnin heikko kehitys on lisännyt työntekijöiden taloushuolia

Palvelualojen kysynnän hiipuminen näkyy selvästi Palvelualojen ammattiliitto PAMin työntekijäbaromerin vastauksissa. Enemmän kuin joka toinen vastaajista kertoo, että huolet oman talouden suhteen ovat lisääntyneet.

Barometrin mukaan myös palvelualojen yritysten myynnin kehitys on heikentynyt. Puolet niistä, joiden työnantajan talous oli heikentynyt, ilmoittivat myös oman taloutensa olevan huonommassa jamassa kuin kolme kuukautta aiemmin.

Epävarmuus työn jatkuvuudesta kalvaa monia, ja lähes neljännes paneeliin vastanneista kokee työttömyyden uhan lisääntyneen kohdallaan. Työttömyyden uhka oli lisääntynyt huomattavasti enemmän niillä työntekijöillä, joiden työpaikoilla myynti arvioitiin edellisvuotta heikommaksi.

Työntekijöiden huolet omasta taloudestaan ovat lisääntyneet merkittävästi. Kyselyn vastaajista yli puolella huolet oman talouden suhteen olivat lisääntyneet heinä-syyskuun aikana.

- Kuluttajien luottamuksen heikkeneminen ja ostovoiman rapautuminen näkyvät nyt valitettavalla tavalla myös palvelualojen työntekijöiden toimeentulon heikkenemisenä. Palvelualojen ahdinko ja irtisanomiset näkyvät myös työttömyyskassan ansiopäivärahan saajien määrän lisääntymisenä, kertoo PAMin ekonomisti Sampsa Hamarila.

Hamarilan mukaan ostovoiman kasvattaminen olisi nyt erittäin tärkeää työllisyyden ja palvelualojen kannalta.

- Ostovoimaa pitäisi kasvattaa, ettei työllisyyskehitys pääse riistäytymään holtittomaksi. Yksityisillä palvelualoilla työskentelee 48 prosenttia työllisistä, joten työllisyystilanteen pienikin heikentyminen tarkoittaa vähintään tuhansia ihmisiä, Hamarila toteaa.

Työntekijäbarometriin vastasi 152 PAMin jäsentä. Vastaajista alle 2 prosenttia oli työttömänä ja loput työskentelivät jollakin palvelualalla. Barometri toteutettiin kuluvan vuoden heinä-syyskuussa.

PAM julkaisee palvelualojen työntekijäbarometrin jatkossa vuosineljänneksittäin. Syynä barometrin käynnistämiseen on palvelualojen poikkeuksellinen tilanne lukuisine irtisanomisineen. Seuraavan kerran kysely julkaistaan vuodenvaihteessa.

Palvelualojen ensimmäinen työntekijäbarometri (Q3, 2014)

 

Suosituimmat