Tiedote - 24.10.2014 klo 10.55

Työperäisen maahanmuuton lisääminen ei saa kannatusta palvelualojen työntekijöiltä

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin näkee maahanmuuton rikastuttavan suomalaista yhteiskuntaa, mutta ei hyväksy ääriliberaalista ajattelua työperäisestä maahanmuutosta. Selin kommentoi maahanmuuttoa PAMin julkaiseman jäsenkyselyn johdosta YK:n päivänä.

- Maahanmuutto saattaa meidät uuden äärelle, elävöittää ja monipuolistaa kulttuuria sekä edistää suvaitsevaisuutta ja siten rikastuttaa koko yhteiskuntaa. Usein kyse on myös humaaniudesta ja inhimillisyydestä: ihmiset pakenevat sotaa tai vainoa. Tällaisessa tilanteessa on erityisen perusteltua, että otamme heidät vastaan, linjaa Selin.

Maahanmuuttokeskustelu lähtee Selinin mielestä helposti väärille laduille, kun aletaan puhua työperäisestä maahanmuutosta.

- Ääriliberaalia työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa ajavat jotkut elinkeinoelämän edustajat ketunhäntä kainalossa. Heidän motiivinsa saattavat olla hyvinkin raadollisia, kuten hankkia työvoimaa, joka on sen verran tietämätöntä suomalaisista työmarkkinoista, että ei osaa asiallisesti puolustaa oikeuksiaan. Tällaisen linjan kriitikot leimataan helposti suvaitsemattomaksi tai jopa ulkomaalaisvihamieliseksi. Tämä on propagandistinen silmänkääntötemppu, jolla motiivit käännetään ylösalaisin, toteaa Selin.

Valtaosa PAMin jäsenistä ja luottamushenkilöistä kokee, että maahanmuutto rikastuttaa suomalaista kulttuuria, mutta samaan aikaan he ovat huolissaan rajoittamattoman työperäisen maahanmuuton vaikutuksista Suomen talouteen ja työelämän laatuun. Tämä selviää uudesta PAMin jäsenkyselystä.

- PAMin jäsenet ovat monikulttuurisen yhteiskunnan puolustajia, mutta he myös ymmärtävät, että työehtojen ja palkkojen polkumyynti heikossa asemassa olevaa ulkomaalaista työvoimaa hyväksikäyttämällä johtaa surkeaan lopputulokseen kaikkien osalta.

- Monikulttuurisilla työpaikoilla työskentelevät palvelualojen työntekijät osaavat nähdä todellisuuden elinkeinoelämän ja poliittisen eliitin luoman sumuverhon läpi, kiteyttää Selin kyselyn tuloksia.

Jäsenkyselyn mukaan kolme neljästä pamilaisesta ei kannata työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Selinin mielestä kaksien työmarkkinoiden syveneminen on todellinen riski.

- Meidän tulee kyseenalaistaa jatkuvan työvoiman tarjonnan lisäämisen autuus. Kun työmarkkinoilla on jo valmiiksi tiukkaa, on pelkkien elinkeinoelämän etujen sijaan katsottava inhimillistä kokonaisuutta. Onkin pohdittava, miten Suomessa jo asuvat maahanmuuttajat sekä kantasuomalaiset saadaan töihin kunnollisilla työehdoilla, ja millaista Suomea olemme rakentamassa.

- Haluammeko yhteiskunnastamme kylmän ja epäinhimillisen, jossa vallitsee kilpajuoksu yhä huonompiin työsuhteisiin, vai sellaisen, jonka pamilaiset jäsenkyselyn mukaan haluavat: humaanin, monikulttuurisen ja suvaitsevaisen, kysyy Selin.

Lähes 3 000 pamilaista vastasi jäsenkyselyyn

Maahanmuuton lisäksi jäsenistöltä kysyttiin muun muassa työnantajien taloudellisesta tilanteesta, johtamisesta, leikkauskohteista, työpaikan yhteistoiminnasta sekä jäsenistön taloudellisesta tilanteesta. Jäsenkyselyn aineisto kerättiin kevään 2014 aikana, ja yhteenvedon kyselystä teki PAMin yhteiskuntapoliittisen yksikön päällikkö Antti Veirto.

Linkki PAMin jäsenkyselyn yhteenvetoon

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat