Tiedote - 21.02.2015 klo 18.00

Kaarlo Julkunen: Ammattiliitot ovat paras turva itsensä työllistäville

PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen puhui SAK:n tilaisuudessa Hämeenlinnassa itsensä työllistävistä. Julkunen haluaisi parantaa itsensä työllistävien työttömyysturvaa.

- Kasvava itsensä työllistävien joukko jää usein työelämän sääntelyn ulkopuolelle, koska heitä ei lasketa työntekijöiksi eikä katsota välttämättä yrittäjiksikään, toteaa Julkunen.

Työntekijä joutuu usein itsensä työllistäjäksi, kun työnantaja pilkkoo toimintaansa ja tarjoaa työntekijälleen yrittäjäsopimusta. Julkunen ymmärtää, että heikossa työllisyystilanteessa tarjous saattaa tuntua työntekijästä houkuttelevalta mahdollisuudelta saada elanto sekä pysyä kiinni työelämässä.

- Valitettavan usein nämä yrittäjäsopimukset ovat ehdoiltaan niin huonoja, että yrittäjänä työntekijän toimeentulo jää alhaiseksi ja samalla myöskin turvaverkot heikkenevät. Yrittäjäsopimus ei välttämättä mahdollista myöskään aitoa yritystoimintaa, koska sopimuksella rajoitetaan vapaata kilpailu tai asiakaskunnan laajentamista. Pahimmillaan sopimus voi kieltää kaiken liiketoimintaan liittyvän oman päätöksenteon, jolloin todellisuudessa kyse onkin työsopimuksesta, jossa ei kunnioiteta sopimuksia ja lakeja.

Julkunen on huolissaan itsensä työllistävien työttömyysturvasta ja sen kehittämisestä. Hän syyttää yrittäjäjärjestöjä välinpitämättömyydestä itsensä työllistäviä yrittäjiä kohtaan.

- Monesti työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa olevat jäävät kokonaan ilman työttömyysturvan suojaa. Itsensä työllistävien työttömyysturvan kehittäminen on ollut hidasta ja tuloksiltaan vaatimatonta. Yrittäjäjärjestöillä ja erityisesti Suomen Yrittäjillä ei ole ollut kiinnostusta parantaa työttömyysturvaa, vaikka he kertovatkin jäsenyrityksistään yli puolet olevan itsensä työllistäviä yrittäjiä.

Palkansaajakassoja on rajoitettu ottamasta itsensä työllistäviä jäseniksi ja itsensä työllistävien yrittäjien työttömyysturva onkin järjestetty yrittäjäkassojen kautta. Julkunen haluaakin tähän muutosta.

- Olisi itsensä työllistävien etu, että he voisivat halutessaan olla palkansaajakassojen jäseniä ja kuulua ammattiliittoihin. Silloin he saisivat parhaan turvan työttömyyden varalta sekä avun toimeksiantajayrityksiin liittyvissä erimielisyyksissä. Tämä olisi mahdollista, jos lainsäädäntöä muutettaisiin ja ammattiliitot kehittäisivät omaa toimintaansa, esittää Julkunen.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat