Tiedote - 06.02.2015 klo 12.00

PAMin Ann Selin: Lisää kokoaikatyötä ja arvostusta palvelualojen työntekijöille

Jo yli 1,2 miljoonaa suomalaista työskentelee yksityisillä palvelualoilla. Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin toivoo, että seuraava hallitus ottaa palvelualojen kehittämisen ohjelmaansa. Selin puhuu työelämän tulevaisuudesta Porin Kauppakeskus Puuvillassa 6. helmikuuta.

Pori kävi viime vuosituhannen lopussa läpi voimakkaan rakennemuutoksen, jonka seurauksena asukasluku laski ja työttömyys kohosi pilviin. Tällä hetkellä kaupungin työttömyys on lähellä maan keskitasoa ja esimerkiksi myymälätehtävissä työtilanne parempi kuin Suomessa keskimäärin. Pori selvisi kehittämällä uutta ja monipuolistamalla perinteiseen teollisuuteen nojannutta elinkeinorakennettaan.

- Mitä monimuotoisempi on alueen elinkeinorakenne, sitä paremmin se kestää taantumien tuomat kolhut. Pori on tästä hyvä esimerkki, Selin sanoo.

Koko Suomen kansantalouden rakenne on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut merkittävästi. Vuonna 2013 jo lähes kolme neljästä (73 %) työllisestä työskenteli palvelualoilla. Myös Porissa palvelut ovat yhä merkittävämpi työllistäjä, ja palveluiden osuus Porin elinkeinorakenteesta oli vuoden 2012 lopussa jo noin 73 prosenttia. Esimerkiksi syksyllä ovensa avanneen Kauppakeskus Puuvillan liikkeet, ravintolat ja muut palvelut työllistävät kaikkiaan noin 700 henkilöä.

- Palvelujen osuus Suomen kansantalouden tuottamasta arvonlisäyksestä on yli 70 prosenttia. On tärkeää, että palveluille riittää jatkossakin kysyntää ja alan työntekijöille työtä. Siksi ostovoima pitäisi turvata varsinkin pienituloisten keskuudessa.

Koska yksityiset palvelualat työllistävät 1,2 miljoonaa suomalaista, on alojen kehittäminen syytä ottaa vakavasti. Toimia tarvitaan niin päättäjiltä kuin työnantajiltakin. Selinin mukaan avain palvelualojen kasvuun on se, miten hyvin ihmiset työssään voivat. Työhyvinvointi parantaa tutkitusti myös tuottavuutta.

- Hyvinvointia voidaan lisätä esimerkiksi hyödyntämällä työntekijöiden osaamista ja kehittämishalua. Kuitenkin vain vajaa kymmenes PAMin edustamien alojen työntekijöistä voi tutkimusten mukaan vaikuttaa töidensä kehittämiseen. Työnantajilla olisi tässä petrattavaa, Selin huomauttaa.

Selin toivoo alan yrityksiltä myös parempaa työvuorosuunnittelua ja lisää kokoaikatyötä. Suomessa työskentelee osa-aikaisena yli 300 000 palkansaajaa. Määrä on kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana yli 60 prosentilla, vaikka suuri osa haluaisi kokoaikatyötä. Esimerkiksi PAMin vuoden 2013 jäsenkyselyn mukaan lähes kolme neljästä (71 %) myyjästä työskentelee osa-aikaisena, koska kokoaikatyötä ei ollut tarjolla.

- Kun tulot jäävät pieniksi, joutuu osa-aikainen paikkaamaan toimeentuloaan usein sosiaaliturvalla. Kokoaikaistaminen vähentäisi sosiaalimenoja ja vauhdittaisi kulutuskysyntää.

Metalliliiton nuorten käynnistämä Operaatio Vakiduuni -kampanja kerää parhaillaan nimiä kansalaisaloitteeseen, joka tähtää nollatuntisopimusten kieltämiseen lailla.

- Toivottavasti viimeistään nyt myös päättäjät havahtuvat pätkätyöläisten tilanteeseen. Haluamme lisää työtä, muttei millä tahansa ehdoilla, Selin päättää.

 

Suosituimmat