Tiedote - 26.03.2015 klo 14.00

Liian moni työntekijä on perustuslain turvan ulkopuolella

Suomessa perustuslaki turvaa järjestäytymisen vapauden. Todellisuudessa järjestäytymistä estetään nykyään monin keinoin, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin järjestöpäällikkö Heidi Lehikoinen. PAM järjestää vaalitilaisuuden Vaasassa 26.3. kello 14.

Suomessa jokaisella on yhdistymisvapaus, mikä koskee myös ammatillista järjestäytymistä. Lailla on turvattu myös järjestäytyneiden työntekijöiden oikeus valita itselleen luottamusmies sekä kokoontua työnantajansa tiloissa. Arjen kokemus osoittaa kuitenkin toista, PAMin järjestöpäällikkö Heidi Lehikoinen sanoo.

- Monen työntekijän kohdalla tämä perustuslain takaama vapaus on menetetty. Järjestäytymistä estetään tänä päivänä moninaisin keinoin. Työntekijän annetaan suoraan ymmärtää, että järjestäytymisellä on negatiiviset seuraamukset. Röyhkeimmät työnantajat jopa ilmoittavat maksavansa työntekijän työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli työntekijä lupaa olla liittymättä ammattiliittoon. Liian moni työntekijä ei uskalla kertoa kuuluvansa liittoon.

Oikeudessa käsitellään säännöllisesti tapauksia, joissa irtisanominen on tapahtunut, koska työntekijä on pyytänyt työnantajaansa noudattamaan lakia ja sopimuksia. Jopa soitto liittoon on koitunut joidenkin kohtaloksi. Samoin yli elinkeinorajojen on lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka luottamusmiehiä on savustettu ulos heidän hoitaessaan työntekijöiden heille antamaa tehtävää. Moni kuitenkin vaikenee kohtalostaan.

- Vaikka oikeus lopulta toteaakin nämä irtisanomiset laittomiksi, on vahinko jo tapahtunut. Ihminen on menettänyt työnsä ja perustuslakia on halveksittu. Järjestäytymisen vapaus edellyttää, että sen rikkomuksiin puututaan voimakkaasti ja välittömästi. Nyt pelko estää moneen tilanteeseen puuttumisen. Kyllä perustuslaillisen oikeuden tulisi olla niin vahva, että sijaa pelolle ei ole. Yhteiskunnan tulisi kokonaisuudessaan asettaa nollatoleranssi järjestäytymisen vapauden rikkomiselle, toteaa Lehikoinen.

Työntekijöiden ja työnantajien tiedot omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ovat hajaantuneet. Osalla on keskivertoa paremmat tiedot ja osalla erittäin huonot. Työpaikat, joissa on toimiva luottamushenkilöorganisaatio, toimivat kuitenkin muita todennäköisemmin oikein. PAMin jäsenistä noin puolella on luottamusmies.

- Ei ole lainkaan tavatonta, että työntekijän kysellessä esimerkiksi palkkansa oikeellisuutta, ilmapiiri työpaikalla muuttuu painostavaksi. Järjestäytyneet työntekijät, jotka vaativat lain ja työehtosopimusten mukaista palkkaa tai työehtoja, joutuvat valitettavasti vielä 2000-luvun Suomessa työnantajien vainon, uhkailun, savustamisen ja jopa irtisanomisten kohteeksi.

- Näin vaalien alla haluaisin kuulla keskustelua myös siitä, miten tulevaisuudessa kansalaisten vapaus säilytetään. Millä keinoin tulevat kansanedustajat turvaisivat järjestäytymisen vapauden ja lopettaisivat perustuslain halveeraamisen?

Lehikoinen osallistuu PAMin vaalitilaisuuteen Vaasassa 26.3. kello 14 kahvila Othellossa (Hovioikeudenpuistikko 19). Mukana on pamilaisia kansanedustaja- ja liittokokousehdokkaita.

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat