Tiedote - 19.03.2015 klo 14.51

PAMin Selin: Työntekijän suojeluun tähtäävää työaikasääntelyä tarvitaan edelleen

Jos työn teettämisen rajat eivät ole yksikön kannalta kestäviä, voidaan tavoitteet työurien pidentämisestä haudata, sanoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Varatuomari Jukka Ahtela peräänkuuluttaa työaikasääntelyn uudistamista Sitran toimeksiannosta tehdyssä raportissa. Ahtelan mukaan nykyinen työaikasääntely on luotu aikana, jolloin talous oli vahvasti teollisuuspainotteista. Siirtyminen nopearytmiseen ja ympärivuorokautiseen palvelutalouteen haastaa hänen mukaansa perinteisen työaikasääntelyn.

- On helppoa olla samaa mieltä siitä, että nykyinen työaikalaki tunnistaa huonosti muuttuneet työn teettämisen tavat. Tarve työntekijän suojeluun tähtäävästä sääntelystä ei ole kuitenkaan kadonnut minnekään, päinvastoin. Laajamittainen, perusteeton 0-sopimusten ja osa-aikatyön käyttö ovat tämän päivän esimerkkejä yritystoiminnan riskien siirtämisestä työntekijöiden kannettavaksi, toteaa PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Raportin mukaan suomalaiset työajat ovat eurooppalaisessa mittakaavassa erittäin joustavat. Myös PAMin solmimissa työehtosopimuksissa työn järjestämismahdollisuudet ovat laajat. Ahtela viittaa hiihtokeskusalalla sovittuun vuosityöaikajärjestelmään, jossa työtä on mahdollista teettää sesongin aikana keskimääräistä enemmän, ja työaika tasataan palkallisena vapaana sesongin ulkopuolella.

- Viime päivinä on käyty keskustelua tarpeesta lisätä työelämän joustoja ja syytetty erityisesti palkansaajajärjestöjä työelämän jäykistämisestä. Hiihtokeskusalan järjestelmä on kuitenkin erinomainen esimerkki siitä, mitä yhdessä sopimalla voidaan saada aikaan. Työntekijöille turvataan vakituinen kokoaikainen työ ja työnantajalle keino kohdistaa työ yritystoiminnan kannalta parhaaseen aikaan.

Yritystoiminnan tarpeista lähtevissä työaikajoustoissa on aina huomioitava myös yksilön tarpeet. Huolta täytyy kantaa ennen kaikkea työntekijöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Tarve rajoittaa esimerkiksi päivittäisen ja viikoittaisen työajan enimmäismäärää ei siksi ole kadonnut mihinkään.

- Tahti työelämässä muuttuu aina vain kovemmaksi, ja jos työn teettämisen rajat eivät ole yksilön kannalta kestäviä, voidaan tavoitteet työurien pidentämisestä haudata.

Ahtela esittää työaikarakenteiden uudistamiseksi myös työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, luottamukseen perustuvaa paikallista sopimista, hyvää johtamista ja sen osana lisää osaamista ja resursseja työvuorosuunnitteluun. Työmarkkinaosapuolilta toivotaan pitkäjänteistä työaikajärjestelmien kehittämistä.

- Nämä ovat kaikki sellaisia teemoja, joihin me PAMissa olemme panostaneet ja haluamme panostaa myös jatkossa. Esimerkiksi hyvällä työvuorosuunnittelulla voidaan parhaimmillaan huomioida sekä työntekijöiden hyvinvointi että taata laadukas palvelu asiakkaille.

- Työaikasääntelyä on myös hyvä arvioida avoimesti ja ennakkoluulottomasti niin, että kaikkien osapuolten tarpeet tulevat huomioiduksi. Ahtelan selvitys on tähän hyvä keskustelunavaus, toteaa Selin.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat