Tiedote - 13.05.2015 klo 10.21

Kysely: Palvelualojen työntekijät hieman aiempaa optimistisempia

Palvelualojen suhdannetilanne on parantunut hieman loppuvuodesta, selviää Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometristä. Palvelualojen työntekijöitä vaivaavat kuitenkin edelleen huolet omasta ja työnantajan taloustilanteesta.

PAMin jäsenet arvioivat sekä työnantajansa että oman taloudellisen tilanteensa hieman aiempaa valoisammaksi, vaikka heikko suhdannetilanne ja työn jatkumisen epävarmuus vaivaat yhä monia. Oman taloudellisen tilanteen aiempaa huonommaksi arvioi tammi-maaliskuussa joka kolmas PAMin kyselyyn vastanneista, kun vielä edellisellä neljänneksellä määrä oli 39 prosenttia.

- Tähän saattaa vaikuttaa se, että palkansaajien tekemät työtunnit kasvoivat alkuvuonna monilla palvelualoilla hieman vuodentakaisesta. Työtuntien lisääntyminen sekä taloudellisten huolien kasvun hidastuminen ovat merkki siitä, ettei palvelualojen suhdannetilanne ole tällä neljänneksellä ainakaan huonontunut aiemmasta. Olisiko nyt tapahtunut käänne positiivisempaan suuntaan, miettii PAMin ekonomisti Aino Kalmbach.

Tilastokeskuksen mukaan työtunnit vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kiinteistön- ja maisemanhoidon aloilla kasvoivat tammi-maaliskuussa hieman vuodentakaiseen verrattuna. Työtunnit olivat vähentyneet edellisellä neljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna erityisesti vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, mikä saattoi synkentää tunnelmia vuodenvaihteessa.

Lähes neljännes PAMin jäsenistä arvioi työnantajansa myynnin vähentyneen edellisen kolmen kuukauden aikana. Vastaajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että työnantajan tämänhetkinen myynti oli vähentynyt edellisvuodesta.

- Työnantajayrityksen talouskehitys vaikuttaa myös vastaajien tunnelmiin. Puolet heistä, jotka kokivat työnantajansa myynnin vähentyneen edellisvuoteen verrattuna, kokivat myös omien taloudellisten huoliensa lisääntyneen.

Työttömyyshuolet painavat

Viidennes (20 %) vastanneista koki työttömyyden riskin kasvaneen tammi-maaliskuussa. Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä työttömyyshuolet vaivasivat vielä noin joka kolmatta vastaajaa (34 %).

- Huoli työttömyyden uhasta ei ole aiheeton. PAMin työttömyyskassan ansiopäivärahan saajien määrä on kasvanut hitaasti koko alkuvuoden, huomauttaa Kalmbach.

Kalmbachin mukaan kuluttajien ostovoimalla on suora yhteys työllisyyteen yksityisillä palvelualoilla.

- Tässä tilanteessa on elintärkeää, että varovaista kasvua ei katkaista, vaan kuluttajien ostovoimaa saadaan kasvatettua.

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 15.4.–29.4.2015. Kyselyyn vastasi 203 PAMin jäsentä. Vastaajista 91 prosenttia oli työsuhteessa ja 7 prosenttia työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat